Leknín a pěstování leknínů

Leknín a jeho pěstování. Zimovzdorné lekníny. Tropické lekníny. Výsadba, substrát, spon při výsadbě, výživa leknínů. Pěstování trpasličích leknínů. Leknín – přezimování. Základní druhy leknínů. Výsadba leknínu do nádoby. Substrát pro pěstování leknínů.

Leknín a jeho pěstování

Leknín bílý, růžový je nejpoužívanější vodní rostlinou, kterou vysazujeme pro okrasu zahradních jezírek. Více o pěstování leknínu, o jeho přezimování a druzích naleznete zde.
**## **Zimovzdorné lekníny

Spolehlivě zimují trvale ponořené v zahradním rybníčku. Toto je ale pouze kriterium. Jejich oddenky nesmí promrznout, nebo naopak být zimovány při vyšších teplotách bez přístupu světla. Dále nesmí přeschnout. Z těchto základních požadavků logicky vyplývá i riziko vymrznutí při malé hloubce vody venkovního rybníčku. Dále pak je možnost zazimovat lekníny v chadných mrazuprostých místnostech, nebo třeba i zahrabané venku pod silnou vrstvou vlhkého kompostu. Z druhé strany jsme si ověřili u řady kultivarů i možnost jejich celoročního pěstování v celoročně vytápěných bazénech. Je to přirozené, neboť základem pro šlechtění těchto kultivarů byli kříženci mezi u nás se vyskytujícím leknínem bílým (Nymphaea alba) s tropickými druhy. Při pěstování v stabilních podmínkách se sice někdy projevuje větší či menší cykličnost v růstu a kvetení během roku, ale tuto vlastnost mají často i tropické lekníny. Je to geneticky zakódovaná reakce na změnu podmínek ať už se jedná o změnu teploty, nebo dočasné vyschnutí.**
## **Tropické lekníny

Nejsou schopny přezimovat v zahradním rybníčku. Jejich pěstování ve vytápěných bazénech je bezproblémové. Pro plný vzrůst je většinou ideální vyšší teplota. Všechny lekníny vyžadují dostatek světla. Stále častěji se pěstují v teplejším období roku i v zahradních rybníčcích. Pro tento účel je zájem především o tropické lekníny s modrými květy, což je jediná barva která chybí v sortimentu zimovzdorných leknínů. Zimování tropických leknínů pokud není možnost rostlinu umístit do skleníku je obtížnější, ale možné. Kontejner s nízkou vrstvou vody umístíme ve středně teplé světlé místnosti, nebo hlízy ponecháme jen ve vlhkém substrátu. 

Leknín – stanoviště

Leknín, královna květů rostlin vodní říše, miluje především slunce a teplou vodu. **Proto necháváme jižní část kolem jezírka volnou a větší rostliny sázíme na sever a severovýchod. **

Leknín – výsadba

Leknínům svědčí klidná a teplá voda. Chladná a proudící voda opožďuje jejich růst. Také přílišná hloubka zpomaluje prohřátí vody. Sázet můžeme přímo** na dno nádrže nebo do nádob (bedničky, kbelík, umyvadlo z umělé hmoty apod.)**, které se dají na dno nebo se dle potřeby podloží. Vysázené lekníny mají mít jenom špičky mírně pokryty zeminou.

Leknín – substrát

**Pro pěstování leknínu stačí těžší jílovitá zahradní zem, chceme-li jí přilepšit, promícháme starý dobře proleželý kompost (nejlépe z kravského hnoje). **

Leknín – spon při výsadbě

Pro jednu rostlinu rezervujeme alespoň** jeden metr čtvereční vodní plochy.**

Leknín – výživa

Jako hnojiva používáme kostní moučku, rohovou moučku, hořčík. Čerstvý hnůj nedáváme, nerozložené látky v něm obsažené podporují hnilobné procesy ve vodě.

Pěstování trpasličích leknínů

Při pěstování trpasličích leknínů je nutné dbát na několik detailů. Je vhodnější je pěstovat v malých nádržích (nádobách o průměru 30-50 cm). Dobře kvetou i v mísách na terase, zídce, na balkóně nebo i ve škopku zapuštěném ve skalce. Nejlepší hloubka se pohybuje od 5 do 20 cm. Hlubší voda omezuje kvetení (kvetou hůře nebo dokonce vůbec). Vyžadují denně minimálně 4 hodiny slunečního svitu. Živné půdy stačí 5 litrů, ale musí se každý rok opětovně měnit. Na zimu je nutno přemístit leknín do větší hloubky (nezámrzné-pod úrověň ledu). Nemáme-li k dispozici hlubší jezírko, dáme je i s kontejnérkem nebo jen zakořeněný oddenek s vyříznutým balem do nádoby s vodou a přezimujeme je v chladných mrazuvzdorných prostorech. U některých druhů velmi škodí vláknitá řasa - je nutné ji především u mladých rostlinek starostlivě a trpělivě odstraňovat. 

Leknín – přezimování

Na zimu necháme lekníny pod vodou, pokud možno v největší hloubce, kde je jim nejlépe (stačí přes 40 cm vody).

Leknín – základní druhy leknínů

  • **Leknín bílý
    **
  • Leknín růžový
  • Leknín žlutý

Výsadba leknínu do nádoby

Nádoby mohou být mělčí a širší, lekníny nekoření hluboko. Vhodné jsou umělohmotné koše s hustým děrováním, to je ucpáváno kořeny rostlin, které pak berou živiny z okolní vody. Ale není to podmínka, stačí hrnec, velký květník. Substrát vyměnit leknínům každých 3-5 let, během jara březen – květen. Od mateční rostliny oddělit mladé, konkurenční lekníny a vsadit do vlastních nádob. Ponechat jako mateční středně silný kvetoucí oddenek, nejtlustší oddenek už nebývá tak životaschopný.

Doporučený minimální objem substrátu pro pěstování leknínu

- trpasličí lekníny

5-10 litrů ( postačí však i 3-5 l, výměnu substrátu je vhodné provádět po 1-2 letech) - zakrslé lekníny 20-30 l - středně vzrůstné ( většina) 30-40 l - silně vzrůstné ( obři do hloubek metr a více) 40-60 l i více ( až 200 l).

Substrát pro pěstování leknínů ( směs zemin)

4 díly drnovka 2 díly dokonale zetlelý hovězí hnůj 1 díl rašelina 1 díl jíl ( nejlépe mrazem rozpadlý) +kostní moučka ( 1 kg na 30 kg substrátu) případně lze použít k obohacení: rohová moučka ( 1 kg na 1000 kg substrátu) popel z listnatých dřevin sušená krev dobře usušený kravinec Substrát může být zavlhlý, lépe se umačkává. pH Reakce substrátu a vody by měla být zhruba neutrální pH 6,8 – 8,5.
- Nikdy nepoužívat jako substrát pro lekníny bahno z rybníků nebo řečišť. Může obsahovat nemoci jak rostlin tak ryb!

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7410 (vitejdoma.cz/zahradnik#9701)


Diskuze a zkušenosti

Ryšková | 10.07.2009 18:29
leknín V loni v září jsem dostala červený leknín. Nechala jsem ho přezimovat ve vodě v nádobě ve sklepě. Na jaře jsem ho vysadila. Leknín má listy, ale stále nekvete. Co mám dělat?


Přidat komentář