Maranta - pěstování, hnojení, množení

Maranta má ráda vodu, a proto by zemina v květináči neměla nikdy vyschnout. Pěstujeme-li marantu při nízké teplotě omezíme i zálivku. Vydatně zaléváme měkkou odstátou vodou. V létě hnojíme marantu 1x za 14 dní polovinou dávky speciálního tekutého hnojiva.

## Maranta – pěstování maranty 

Maranta převzala své jméno po italském botanikovi Bartolomeo Marantim, který žil v 16. století. Tato nižší rostlina má oválné zelené listy se sametovým povrchem, který nese výrazné tmavě zelené až černé skvrny. Podle tvaru těchto skvrn se Marantě říká „králičí stopa”, anebo se také často přezdívá „rostlinou modlitby”. Maranta není zrovna nejsnadnější rostlina, ale při starostlivější péči se nám určitě odvděčí zdravým růstem. Nejideálnější stanoviště pro pěstování maranty, je stinné stanoviště. Rostlina je velmi náchylná na průvan!! Rostlina má ráda teplo, vyhovuje jí normální pokojová teplota okolo 23 °C, ale je schopna snést i teplotu až 29 °C. Teplota by neměla klesnout pod 10 º C. Na příliš chladném stanovišti se listy stáčejí.

Maranta - zalévání

Maranta má ráda vodu, a proto by zemina v květináči neměla nikdy vyschnout. Pěstujeme-li marantu při nízké teplotě omezíme i zálivku. Vydatně zaléváme měkkou odstátou vodou. Pokud nemá rostlina dostatečnou zálivku, listy odspodu žloutnou nebo se na nich objevují skvrny. Maranta potřebuje vysokou vlhkost vzduchu ( až 85%), proto rostlinu často rosíme.

## Maranta - hnojení a substrát

V létě hnojíme marantu 1x za 14 dní polovinou dávky speciálního tekutého hnojiva pro pokojové rostliny, rozpuštěného ve vodě. Přesazujeme na jaře 1x za rok. Dno květináče vysypeme malými kamínky, aby mohla odtékat přebytečná voda , zeminu při přesazování příliš nestlačujeme. Maranta má ráda lehkou a propustnou zeminu z části složenou z rašeliny.Nevhodnější pěstební substrát se skládá z 1 dílu listovky, 1 dílu rašeliny, 1 dílu kompostové zeminy a 1 dílu písku. PH substrátu je 5,5 – 6,5.

Maranta - kvetení

Rostlina vytváří během léta malé, bílé kvítky.

Maranta - množení

Při jarním přesazování můžeme rozdělit větší rostlinu na dvě části, a poté přesadíme do menších květináčů. Maranta se může také množit vrcholovými řízky z listů. Nejméně častý způsob rozmnožování maranty je semenem. Klíčení trvá dlouho a semeno je velmi náchylné na plíseň.

## Choroby maranty

- ### Hnědé a zaschlé špičky listů

Příčinou je příliš suchý vzduch. Rostlinu celou prohlédněte, zda netrpí sviluškami a odstraňte její odumřelé části.

  • ### Listy jsou pokroucené a skvrnité, spodní listy žluté

Příčinou je nedostatečná zálivka. Substrát marantovitých rostlin musí být stále vlhký.

  • ### Opadávání listů

Příčinou je příliš suchý vzduch. Marantovité rostliny jsou na suchý vzduch obzvláště citlivé.

  • ### Stonky jsou ochablé a zahnívají

Příčinou je nadměrné chladno, nebo v zimním období příliš vlhký substrát.

  • ### Listy jsou popálené a ztrácejí barvu

Příčinou je silné sluneční záření. Rostlinu tedy co nejdříve přemístěte na stanoviště se zastíněním. Sluneční paprsky by mohly způsobit úhyn rostliny.

## Škůdci rostliny Marantha leuconeura

Mezi nejznámější škůdce, kteří na rostlině škodí jsou svilušky, třásněnky, červci, mšice a červci.

## Druhy marant

- Marantha leuconeura
- Marantha leuconeura „tricolor”
- Marantha leuconeura „Kerchovina”
- Marantha leuconeura „Massangeana”

** **

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7386 (vitejdoma.cz/zahradnik#9044)


Diskuze a zkušenosti

Petr Kodytek | 03.05.2012 10:34
Množení maranty Maranta časem vytváří kromě listů na hlavní rostlině bohaté kloubovité jakoby hroznovité odnože. Rostlina je pak na čas bohatá a krásná. Odnože však posléze přerůstají, hlavní rostlinu vysilují a mohou ji zahubit. Odstřihněte odnož asi 1 cm pod kloubem a dejte do vody. Ca do 14 dní odnož vytvoří kořeny dostatečné k zasazení a nestalo se mi, že by pak hlavní maranta i odnože vesele nerostl. Toto množení je prakticky nekonečný proces.

Paní Z. | 06.03.2013 10:57
Marantha Dobrý den ,mám Marantu již mnoho let a vždy během prosince zaschnou všechny listy.Rostlina je pak téměř dva měsíce v klidu .Pak vyraší vždy stejný počet rostlin na stejném místě.Nikde jsem se o tomto jevu v návodu na pěstování nedočetla.


Přidat komentář