Pěstování ostružiníku

Pěstování ostružiníku - ostružin. Příprava půdy - ostružiník. Výsadba ostružiníku na stanoviště. Remontantní odrůdy ostružiníku. Pěstování ostružiníku - spon a hloubka výsadby. Řez ostružiníku. Množení ostružiníku.

Pěstování ostružiníku - ostružin

Ostružiník vyžaduje humózní, propustnou, nepřemokřenou, na živiny bohatou půdu a slunnou polohu. Roste bez problému na každé zahradní, středně těžké půdě. Reakce půdy by měla být neutrální, nebo mírně kyselá. Ostružiníku se daří nejlépe v půdách, které mají pH mezi 6 - 7. Vzhledem k tomu, že ostružiník vykvétá poměrně dost pozdě, můžeme jej pěstovat i ve vyšších polohách, než středních a na svazích k jihovýchodu nebo jihozápadu.

Příprava půdy - ostružiník

Protože se ostružiník vysazuje na podzim, měli bychom přípravu půdy provést už v srpnu. Příprava půdy spočívá ve zkypření půdy a vyhnojení například chlévskou mrvou a odstraněním víceletých plevelů.

Výsadba ostružiníku na stanoviště

Vysazujeme jednoleté výhony ostružiníku se dvěma až třemi adventivními pupeny, umístěnými na podzemní části oddenku. Kontrolujeme stav kořenového systému, měl by být přiměřeně. Ostružiník je polokeř s dvouletým cyklem, tedy z adventivních pupenů vyrostou na jaře a v létě zesílí výhony, které budou rodit dalším rokem. Výhony, které odplodily odstraňte.

Remontantní odrůdy ostružiníku

Remontantní odrůdy budou plodit už na podzim po výsadbě, podruhé dalším rokem v červnu na rozvětvených výhonech z roku předchozího. Remontatní odrůdy jsou výhodné pro svoji pozdní sklizeň. Vysazovat bychom tedy měli na podzim, aby rostliny do příchodu mrazíků řádně zakořenily.

Pěstování ostružiníku - spon a hloubka výsadby

Rostliny se vysazují na vzdálenost přibližně 50 centimetrů od sebe, pokud chcete udělat řádky, pak musí být od sebe vzdáleny alespoň 2 metry. Sázíme tak hluboko, aby kořeny byly alespoň 8 až 10 centimetrů pod zemí. Rostliny musí pevně držet v zemi.

Řez ostružiníku

Řez ostružiníku je velmi důležitý. U odrůd, plodících jednou ročně po sklizni pruty, které odplodily musíme odstranit. U odrůd remontantních, které rodí na podzim a v červnu, postupujeme tak, že po odplození podzimních plodů, které jsou umístěny na vrcholku prut uřízneme pod místem, kde byly plody (řežeme tedy do zeleného dřeva). Příštím rokem se na tomto prutu rozvětví výhony a plody budou zde. Pak se prut odstraní.

Množení ostružiníku

U odnožujících odrůd získáme nové sazenice odkopem, u neodnožujících odrůd křížením. Jednoleté výhony ohneme k zemi, přichytíme do mělké jamky háčkem, nebo zatížíme prut cihlou a ponecháme. Po zakořenění a vyrašení silného výhonu oddělíme od mateřské rostliny a přesadíme na nové stanoviště.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7360 (vitejdoma.cz/zahradnik#8748)


Diskuze a zkušenosti

Suchánek | 28.01.2009 16:49
brepty a překlepy Množení ostružin se mimo odkopků provádí hřížením a ne Křížením


Přidat komentář