Platycerium - pěstování

Platycerium přesazujeme co 2 roky do většího květináče. Substrát vhodný pro pěstování parožnatky by měl obsahovat kůrovitý substrát, písek a zetlelou listovku. Platycerium neboli také parožnatka, je pomalu rostoucí druh kapradiny.

Parožnatka (Platycerium)

Platycerium neboli parožnatka volně roste v Indii, Číně a Austrálii. Tato velmi neobvyklá kapradina působí velmi dominantně. Platycerium má dva druhy listů. Dekorativní listy se nazývají také ferilní. Tyto dekorativní listy, které vypadají jako sobí paroží nesou na sobě výtrusy, kterými se kapradina rozmnožuje. Tyto kapradiny dosahují výšky až jednoho metru. Druhé listy, kterými je rostlina přichycena ke kůře se nazývají sterilní. Platycerium roste poměrné pomalu. Parožnatka vyžaduje jasné rozptýlené světlo a běžnou pokojovou teplotu okolo 20 – 25 °C.

Jak zalévat parožnatku?

Parožnatku převážně v letních měsících je vhodné každodenně zalévat. Vždy se však před další zálivkou přesvědčte, zda stačil kořenový bal vyschnout. V zimě zaléváme rostlinu méně. Parožnatka vyžaduje vysokou vzdušnou vlhkost, proto rostlinu denně rosíme.

Hnojení a substrát

Rostlinu pravidelně 1x za 14 dní hnojíme speciálním, nejlépe tekutým hnojivem pro kapradiny. Nejvhodnějším hnojivem je roztok z kravince. Platycerium přesazujeme co 2 roky do většího květináče. Substrát vhodný pro pěstování parožnatky by měl obsahovat kůrovitý substrát, písek a zetlelou listovku.

Množení parožnatky

Parožnatku lze množit výtrusy, avšak v bytových podmínkách je tento způsob množení náročný.

Platycerium a jeho druhy

  • Platycerium bifurcatum
  • Platycerium alcicorne
  • Platycerium angolense

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7362 (vitejdoma.cz/zahradnik#8767)


Přidat komentář