Choroby a škůdci Yuccy - juky

Vlnovníci - silně napadené části rostlin odstraňte. Jednotlivé rostliny čas od času mírně zmlžujte nebo osprchujte. Pokud rostliny nejsou vystaveny přímému slunečnímu záření, lze je ošetřit přípravky na bázi minerálního oleje.

Virová skvrnitost - choroba juky

Listy, zejména špičky, jsou žlutě skvrnité.

Ochrana:

Napadené rostliny odstraňte, zbylé ošetřete proti mšicím, které virus přenášejí.

Skvrnitost listů u Yuccy

Zpočátku na listech drobné hnědé skvrnky s vyvýšeným okrajem a žlutým lemem. Skvrny jsou nepravidelně rozmístěny, později se slévají.

Ochrana:

Škodí vysoká vzdušná vlhkost a ovlhčení listů. Silně napadené části rostlin odstraňte. K chemické ochraně lze použít postřik.

Škůdci juky (Yuccy)

Vlnovníci

Pletivo listů je prosvětlené, pod lupou jsou viditelní bělaví válcovití vlnovníci. U silně napadených listů hnědnou okraje.

Ochrana:

Silně napadené části rostlin odstraňte. Jednotlivé rostliny čas od času mírně zmlžujte nebo osprchujte. Pokud rostliny nejsou vystaveny přímému slunečnímu záření, lze je ošetřit přípravky na bázi minerálního oleje. U větších ploch lze použít k ošetření postřik.

Puklicovití

Na listech světlá místa po sání. Pod hnědými štítky se vyvíjí mnoho mladých jedinců, kteří se pevně usazují podél listových žilek a později hnědnou. Při silném napadení jsou listy znečištěny lepivou medovicí, na níž se usazují saprofytické černě. Listy jsou špinavé.

Ochrana:

Silně napadené listy odstraňte. Listy opatrně ošetřete vatovým tamponem namočeným v jedlém oleji a opakovaně ošetřete postřikem některým z přípravků na bázi minerálních olejů. Puklice se pod olejovým filmem udusí.

Třásněnky

Části listů se zbarvují nerovnoměrně bíložlutě. Tmavé kupky exkrementů, především na rubu listů, jsou pro napadení třásněnkami charakteristické.

Ochrana:

Drobní, štíhlí žlutí až hnědí dospělci se zdržují převážně na rubu listů. Nízká vlhkost a vysoká teplota podporují jejich rozmnožování. Přítomnost třásněnek lze včas zjistit pomocí modrých lepových desek.

** **

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7441 (vitejdoma.cz/zahradnik#9025)


Přidat komentář