Chvostoskoci - pokojové rostliny a škůdci

Většinou mají chvostoskoci bílé zbarvení. Chvostoskoci jsou 0,5 až 4 milimetry malí škůdci pokojových rostlin. Rostlinám nijak zvlášť neškodí, přesto je vhodné je z pokojových rostlin odstranit.

Jak poznáme, že na rostlině škodí chvostoskoci

Při zalévání objevíme najednou na povrchu zeminy malý, většinou bílý hmyz. Po vsáknutí vody do zeminy, spatříme, jak na zemině poskakují. Rostlině to nijak zvlášť neškodí, jenom při výsadbě napadají chvostoskoci kořeny a jemné rostlinné části.

Čím se chvostoskoci živí

Živí se většinou rozkládajícími se rostlinnými zbytky, šťavnatými částmi rostlin, řasami, houbami a lišejníky. Chvostoskoci jsou vlhkomilní.

Ochrana

Nechte substrát trochu vyschnout. Chvostoskoci rostlinám nijak zvlášť neškodí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7455 (vitejdoma.cz/zahradnik#9180)


Přidat komentář