Houbové choroby na listech - růže

Houbové choroby na listech – černá skvrnitost a ochrana - růže. Změny na listech, černá skvrnitost růže, padlí růžové, prevence růže, padlí růžové a ochrana růže, rez růžová, chemická ochrana růže.

Houbové choroby na listech – černá skvrnitost a ochrana - růže

Černou skvrnitost může do značné míry ovlivnit místo výsadby. Lepší jsou polohy větrné než uzavřené v blízkosti vodních ploch s vysokou vzdušnou vlhkostí. Při dlouhodobém pěstování se zárodky houby kumulují. Během vegetace odstraňujeme podle možností nemocné listy z rostlin i z půdy. Nezaléváme listy, poněvadž při orosení se více šíří infekce. V předjaří provedeme základní řez a na podzim zkrácení větví. ## Houbové choroby – změny na listech - růže

Listy růží mohou trápit mšice, svilušky, pilatky. Kráse listů nepřidají ani brouci, píďalky i včely. Změnu barvy listů může vyvolat špatná výživa, popálení listů a postřiky proti chorobám a škůdcům.

Houbové choroby na listech – černá skvrnitost - růže

Mezi nejhorší houbové choroby růží patří černá skvrnitost. Projevuje se převážně od časného léta do podzimu. Na listech i nevyzrálých výhonech se objevují hnědé až fialově černé, často žlutě orámované skvrny. Někdy jsou paprsčitého tvaru. Podle druhů rostlin listy buď opadají nebo na rostlině zůstanou delší dobu. Šíření houby je velmi závislé na počasí.

Houbové choroby na listech – padlí růžové - růže

Druhou nejčastější houbovou chorobou listů je padlí růžové. Více napadá růže s měkkými, matnými listy než odrůdy s listy kožovitými a lesklými. Na listech, hlavně mladých výhonů, se tvoří bělavý až šedobílý moučnatý povlak. Tato choroba však napadá i poupata, květní kalichy a stopky. Padlí se hromadně vyskytuje hlavně v srpnu – v období bouřkového počasí a nočního ochlazení s rosou. Padlí růžové potřebuje vysokou vzdušnou vlhkost a vyšší teplotu.

Houbové choroby na listech – prevence - růže

Listové choroby, které mají původ v houbách jsou velmi rozšířené. Růže budou zdravé tehdy, pokud jim dopřejeme vyrovnanou výživu a správnou zálivku. K chemickým zásahům přistoupíme jedině tehdy, když poškození přesáhne únosnou míru. Správnou volbou odrůd je možno choroby omezit.

Houbové choroby na listech – padlí růžové a ochrana - růže

Ochrana před padlím spočívá v udržování dobrého fyziologického stavu rostlin, likvidování napadených částí v počátku šíření, nezalévání na list. Chemická ochrana může být účinná po dvou nebo třech postřicích.

Houbové choroby na listech – rez růžová - růže

Rez růžová je typická jen pro růže. Projevuje se hlavně červenými výčnělky a u rubu listů se objevují rezavé prášivé kupky. Napadené listy odumírají. Na větvích se tvoří již v květnu.

Houbové choroby na listech – rez růžová a ochrana - růže

Rez růžová se vyskytuje méně na slunných a provzdušněných místech.

Houbové choroby na listech – chemická ochrana - růže

Houbové choroby (ve větší míře) zlikvidujeme jen pomocí chemického postřiku. Pro postřiky existují určitá pravidla:
- Nepracujeme za slunce, za silnějšího větru, před deštěm. - Postřiky je zpravidla nutné opakovat v intervalu přibližně 10 dnů až do nápravy stavu. - Všeobecně platí, že čím chemický přípravek střídáme častěji, tím lépe, neboť škodlivé organismy si mohou po čase vytvořit odolnost.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7498 (vitejdoma.cz/zahradnik#9674)


Přidat komentář