Kadeřavost listů broskvoně - ochrana

Ideální je první dvě ošetření měďnatými přípravky provést již na podzim po opadu listů a další dvě poté v předjaří do začátku rašení vrcholových pupenů ( 2 x po 14 dnech ). Nejvhodnější je měďnatý přípravek Champion 50 WP.

Kadeřavost listů broskvoně

Na mladých listech broskvoní vznikají zpočátku mírně vypouklé žlutozelené, později červené skvrny nebo puchýře. Tyto skvrny se velmi rychle zvětšují, zduřují, a tím zkadeřaví listovou čepel. Na spodních částech napadených listů broskvoní se v květnu vytvářejí bělavé povlaky houby. Zkadeřené listy zasychají a opadávají.

Na plodech někdy vznikají červené skvrny

s nepravidelným okrajem. U napadených stromů hrozí větší nebezpečí poškození mrazy.

Ochrana broskvoní před kadeřavostí

Důležitý je termín ošetření. Listy broskvoní je možné ošetřovat kdykoliv od opadu listů na podzim do doby, kdy začínají rašit vrcholové pupeny. Ideální je první dvě ošetření měďnatými přípravky provést již na podzim po opadu listů a další dvě poté v předjaří do začátku rašení vrcholových pupenů ( 2 x po 14 dnech ).

Nedoporučuje se postřik provádět za mrazivého počasí

Nejvhodnější je měďnatý přípravek Champion 50 WP.Také je možné použít i přípravky Delan 700 WG, Dithane DG, Sulka nebo Syllit 65. Jakékoliv ošetření později než v době květu je však již neúčinné.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7474 (vitejdoma.cz/zahradnik#9428)


Přidat komentář