Květilka zelná a cibulová - ochrana

Květilka cibulová škodí především cibuli, šalotce, pórku a někdy také česneku. Květilka zelná jsou bílé larvy much podobné jako ponravy. Určitě každý zná prolezlé tunely v ředkvičkách.

Květilka cibulová

Larvy květilky cibulové vypadají jako malé bílé ponravy a napadají cibuli či kořeny cibule, šalotky a dokonce někdy i česneku nebo póru. Rostliny po napadení květilkou špatně rostou a listy žloutnou a uvadají.

Květilka cibulová - ochrana

Napadené rostliny květilkou cibulovou vyryjte ze země a spalte. U rostlin, které ještě napadeny nebyly, můžete půdu preventivně ošetřit vhodným pesticidem (tento postup je možný i u výsevů semen či u výsadby sazečky).

Květilka zelná

Bílé larvy těchto much, které vypadají jako malé ponravy, razí tunely v různé kořenové zelenině, ve vodnici, tuřínu nebo ředkvičkách. Larvy květilky zelné také napadají kořeny nově vysázeného zelí a semenáčky jiných košťálovin, například květáku. Napadené rostliny zmodrají, zvadnou a velmi často uhynou.

Květilka zelná - ochrana

Osvědčenou nechemickou ochranu představují ochrané terče (límce). Tyto terče můžete koupit nebo vyrobit z pěnové podložky pod koberce či z lepenky. Vyřízněte kolečka o průměru asi 15 centimetrů, která směrem ke středu prostřihněte. Terče položte na zem kolem krčku rostliny, kde zabrání samičkám much v nakladení vajíček. Výsevy a zem kolem všech přepíchaných semenáčků poprašte vhodným půdním insekticidem.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7431 (vitejdoma.cz/zahradnik#8840)


Přidat komentář