Květináče - výběr květináčů

Zda se rozhodnete pro hliněný květináč, nebo květináč z umělé hmoty, záleží více méně na vašem vkusu, estetických požadavcích a finančních možnostech. Jednotlivé druhy květináčů budete muset zohlednit zejména při zalévání rostlin.

Kořeny v květináčích

Volbu květináče necháváme také na tom, o jaký druh kořenů se u pokojových rostlin jedná. Rozlišujeme kořeny, které jdou do hloubky a mají i silné postranní kořeny a mělké kořeny s jemnými rozvětvujícími vlasovými kořínky. Pěstitelům by nemělo být lhostejné, do jakých nádob rostlinu umisťují.

Hliněné květináče

Z hliněných nádob rozlišujeme dvojí základní druhy (tvary) květináčů, a to „běžný” tvar květináče a užší, který je vyšší. V obchodech naleznete květináče nejrůznějších průměrů, které se pohybují zhruba od 5 do 35 cm. Květináče kromě toho mohou mít tvary kulaté, hranaté, oválné apod.

Výběr květináče - hliněný květináč nebo z umělé hmoty

Zda se rozhodnete pro hliněný květináč, nebo květináč z umělé hmoty, záleží více méně na vašem vkusu, estetických požadavcích a finančních možnostech. Jednotlivé druhy květináčů budete muset zohlednit zejména při zalévání rostlin. Květináče z umělé hmoty nepohlcují vlhkost, proto rostliny v těchto nádobách zaléváme méně. Hliněný květináč absorbuje svými póry vlhkost, a proto se uplatní tehdy, když bude umístěn ve vlhkém pěstebním substrátu.

Květináč a odtokový otvor

Každý květináč musí mít odtokový otvor, který umožní to, aby přebytečná voda mohla vytéci. U větších květináčů je vhodné, když je odtokových otvorů více.

Misky, tácky, nádoby pod květináče

Pod květináče díky odtokovému otvoru musíme umístit ještě misku nebo obal. Pro většinu druhů rostlin však není dobré, když přebytečná voda v misce stojí, protože se tak mohou vytvořit podmínky způsobující hnití. Tomu můžete zabránit tak, že do spodní části misky nebo okrasného obalu vložíte drenáž v podobě kamínků (oblázků). Krásně řešený obal může vyřešit „šedivý” květináč a může tak být sám sebou dekorací pro celý interiér. Koneckonců také květináč si můžete vyzdobit vlastními silami – kamínky, mozaikou ze skleněných kousků apod. Nezapomeňte, že by však měly mezi sebou a v interiéru vzájemně ladit.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7481 (vitejdoma.cz/zahradnik#9515)


Přidat komentář