Letničky - návod na sušení

Letničky vysazujeme na pozemek po 15. květnu. Pozemek by měl být urovnaný a pohnojený. Spon při výsadbě je různý, záleží na výšce a šířce rostliny, kterou vysazujeme. Nejčastěji sadíme ve sponu 20 x 20 centimetrů, nebo 30 x 30 centimetrů.

Letničky k sušení

Letničky k sušení jsou v dnešní době velmi populární. Kvetou po celé léto krásnými pestrobarevnými květy, a poté je můžeme sbírat a sušit.

Stanoviště

Letničky vyžadují slunné a teplé stanoviště bez přízemních mrazíků.

Teplota

Dobře snáší venkovní teplotu, pouze při předpěstování sadby potřebují 20 – 25°C.

Hnojení

Letničky hnojíme 1krát za 14 dní. Letničky nesnáší přímé hnojení chlévskou mrvou!! Rostliny poté usychají a deformují se tvary květů. Vhodné je hnojení anorganickými tekutými hnojivy.

Předpěstování sadby

U letniček k sušení musíme nejdříve předpěstovat sadbu.Sadbu vyséváme v únoru (nejlépe už v lednu). Místo, kde budeme sadbu ukládat by mělo mít teplotu okolo 20 – 25°C. Pro správné pěstování letniček k sušení je nutné, aby byl truhlík nebo nádoba do které sadbu vyséváme, měl vrchní vrstvu zeminy správně urovnanou. Naspod nádoby nebo truhlíku dáme drenážní vrstvu ( keramzit, kamínky atd. ).Po správné přípravě můžeme začít vysévat. U semen bychom měli počítat i s rezervou, protože u letniček není 100% klíčivost.

Přepichování sadby

Přepichování je dalším krokem při pěstování letniček, který musíme udělat. Přepichujeme v březnu. Rostliny postupně oddělujeme a přepichujeme do dalšího truhlíku. Spon pro přepichování letniček je 2 x 3 centimetry. Pro ještě lepší zakořenění je nutné abychom rostlinkám zakrátili kořínky o 1/3.

Výsadba na stanoviště

Letničky vysazujeme na pozemek po 15. květnu. Pozemek by měl být urovnaný a pohnojený. Spon při výsadbě je různý, záleží na výšce a šířce rostliny, kterou vysazujeme. Nejčastěji sadíme ve sponu 20 x 20 centimetrů, nebo 30 x 30 centimetrů.

Sušení letniček

Květiny sušíme v menších svazcích zavěšené na gumičku, tak aby kolem nich mohl dobře proudit vzduch. Nejlepší je samozřejmě tmavé, suché a dobře větrané stanoviště.

Letničky určené k sušení

●Ammobium alattum – Břimek roční
●Celosia argentea - Celózie
●Helichrysum bracteatum – Slaměnka.
●Limonium sinuatum – Statice, Suchobýl
●Limonium tataricum - Statice
●Lonas annua – Břimek roční
●Psyliostachis – okrasný bodlák
●Xeranthemum annum – Suchokvět roční
●Heliopterum rozeum –Smilek růžový
●Zinia angiustifolia - Cínie
●Amaranthus caudatus - Laskavec
●Lagurus ovatus – Zaječí ocásek
●Rudbeckia hirta, fulgida - Rudbékie
●Briza maxima, minima - Briza
●Nigela damascena – Černucha damašská
●Scabiosa artropurpurea – Hlaváč hvězdicovitý
●Cartamus tinctorius – Cartámus
●Setaria – okrasná tráva

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7422 (vitejdoma.cz/zahradnik#6672)


Přidat komentář