Mandelinka bramborová - ochrana a likvidace

Listy všech lilkovitých rostlin obsahují vysoké koncentrace dusíkatých látek – alkaloidů. Na mandelinku však tyto jedy nijak nepůsobí, může se živit také listy smrtelně jedovatého lilku černého.

Mandelinka bramborová

V boji proti úhlavnímu škůdci bramborových kultur člověk již nasadil všechny dostupné prostředky. Bezvýsledně. Mandelinka bramborová stále úspěšně přežívá a množí se. Více o mandelince bramborové naleznete níže.

Mandelinka bramborová – životní prostředí

Původně se mandelinka bramborová živila listy rostliny, kterou Američané nazývají bizoní lopuch. Tato rostlina je velmi příbuzná bramborům. Dnes se mandelinka vyskytuje prakticky po celém světě.

Mandelinka bramborová – potrava a způsob obživy

Dospělí brouci i larvy se živí listy brambor, které svými silnými kusadly ožírají neuvěřitelnou rychlostí. Mandelinka bramborová se živý také listy rajčat a lilků.

Nepřátelé mandelinky bramborové

Úhlavním nepřítelem mandelinky bramborové je člověk, který ji považuje za jednoho z nejškodlivějších brouků. Důležitými přirozenými nepřáteli mandelinky jsou někteří střevlíci, kteří požírají larvy i brouky.

Mandelinka bramborová – ochrana proti mandelince

Listy všech lilkovitých rostlin obsahují vysoké koncentrace dusíkatých látek – alkaloidů. Na mandelinku však tyto jedy nijak nepůsobí, může se živit také listy smrtelně jedovatého lilku černého. Chemický boj proti mandelince bramborové je nesmírně obtížný, neboť proti většině insekticidů spolehlivě hubících jiné druhy hmyzu je odolná a navíc je schopna rychle získávat odolnost i proti jedům zcela novým.

Mandelinka bramborová a její rozmnožování

Hlavním důvodem, proč se mandelinka bramborová navzdory všem snahám o její vyhubení úspěšně šíří po celém světě, je její úžasná rozmnožovací schopnost. Každá samička naklade až 2500 vajíček rozdělená po do dvaceti až osmdesáti na spodní strany bramborových listů, aby byla chráněna před sluncem a deštěm. Vývoj vajíček trvá pouhých několik dní. Larvy, sotva se vylíhnou, začnou okamžitě ožírat listy.

Mandelinka bramborová – zajímavosti

  • V součastné době je mandelinka bramborová v Německu poměrně vzácná, ve Velké Británii se každý její výskyt musí povinně hlásit.
  • Mandelinka je značně odolná vůči extrémním teplotám.
  • Mandelinka bramborová se původně ve své vlasti jmenovala coloradský brouk. V Rakousku se mandelinkám říká bramboroví brouci a přirovnávají je k houfům turistů.
  • Při úleku se mandelinka bramborová se složenýma nohama i křídly položí na záda a dělá mrtvou.
  • Při svém objevení v roce 1824 byla mandelinka bramborová považována za zajímavou raritu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7499 (vitejdoma.cz/zahradnik#9688)


Přidat komentář