Metoda řezu - zmlazovací řez

Se zmlazováním starých stálozelených keřů, například pěnišníků (azalek), by se mělo začít hned po odkvetení. V prvním roce nejdříve vyřezejte třetinu nejstarších větví. Může se jednat jen o jednu či dvě větve.

Metoda řezu o jednu třetinu a zmlazovací řez keřů

K čemu vlastně slouží řez? Řez slouží k omezení růstu, k úpravě tvaru, k vylepšení kvality květů a plodů, k odstranění poškozeného, nemocného a odumřelého dřeva. Řez vzrostlých stromů je práce pro odborníka, který je schopen vykonat všechny nutné řezy kvalifikovaně a bezpečně. Řez keřů a stromků je však v možnostech většiny zahrádkářů – laiků.

Metoda řezu o jednu třetinu

Tento způsob řezu je vhodný pro velké množství keřů. Neměli byste tímto způsobem způsobit žádné trvalé poškození, ani když ho použijete u jiného typu keře, protože na rostlině vždy zůstanou nějaké kvetoucí výhony. Na některé z keřů lze použít i plotové nůžky.

Nejdůležitější zásadou řezu o jednu třetinu

je vyřezat každý rok staré větve, takže nové výhony nahradí staré a keř zůstane kompaktní a bujně poroste. S tímto druhem řezu nezačínejte příliš brzy, pusťte se do něj nejméně tři roky po vysazení keře. Pak již řežte každoročně a odstraňte vždy nejstarší třetinu keře, a to ty větve, které jsou nejsilnější a nejtmavší. Metoda jedné třetiny se může použít u keřů, které byli zanedbané a jsou beztvaré a vyholené. S metodou řezu o jednu třetinu výrazně vylepšíte stav těchto dřevin.

Zmlazovací řez keřů

Zmlazovaní opadavých keřů začněte vyřezáním třetiny nejstarších větví. S touto prací začněte nejlépe v prosinci , kdy jsou keře v období vegetačního klidu. V následujícím roce pak vynecháte obvyklý jarní i letní řez, v roce příštím a v letech následujících se však k řezu po odkvetení znovu vraťte. Tímto způsobem se mohou podstatně vylepšit i nevzhledné , vytáhlé pnoucí rostliny, v tomto případě však řezejte poprvé v únoru.

Zmlazovaní starých stálozelených keřů

Se zmlazováním starých stálozelených keřů, například pěnišníků (azalek), by se mělo začít hned po odkvetení. V prvním roce nejdříve vyřezejte třetinu nejstarších větví. Může se jednat jen o jednu či dvě větve. V příštích dvou letech vyroste řada nových výhonků, které nahradí staré. Ve třetím roce odstraňte další třetinu starých větví a v roce pátém pak celé proces dokončete vyřezáním poslední třetiny. Tímto způsobem se rostlina zmladí a přitom během celého pětiletého procesu pokvete.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7470 (vitejdoma.cz/zahradnik#9412)


Přidat komentář