Návod pro roubování okurek

Roubování se provádí buď do rozštěpu, častěji se však používá jazýčkové kopulace, která je spolehlivější. l po roubování totiž zůstávají oběma rostlinám kořeny, takže nehrozí nebezpečí, že naroubované okurky po zákroku uschnou.

Roubování okurek - osvědčený postup

Roubování okurek není žádná novinka, ale osvědčený postup. Po naroubování salátových okurek na tykev (používá se tykev fíkolistá) budou rostliny lépe snášet nedostatek vody a lépe porostou. Tykev totiž vytváří mohutnější kořenový systém. Budou také lépe odolávat nepřízni počasí a nižším teplotám. Roubované okurky bývají i méně náchylné na plíseň okurkovou.

Roubování okurek - technika

Roubování se provádí buď do rozštěpu, častěji se však používá jazýčkové kopulace, která je spolehlivější. l po roubování totiž zůstávají oběma rostlinám kořeny, takže nehrozí nebezpečí, že naroubované okurky po zákroku uschnou.

Předpěstování okurek v kelímcích

Rostliny tykve i okurky si můžete předpěstovat v kelímcích nebo v truhlících. U vybrané tykve, kterou vyjmete z truhlíku tak, abyste nepoškodili kořeny, pak vyštípněte vrchol, aby více nerostla. Dále udělejte pod úrovní děložních lístků řez žiletkou. Musíte docílit delšího řezu (minimálně půl centimetru), který je třeba vést šikmo. Rostlinu při tom nezlomte! V žádném případě nesmíte při řezu otálet, protože styčné plochy rychle zasychají. Povedete-li na podnoži řez šikmo dolů, potom na okurce ho udělejte šikmo nahoru! Poté můžete obě rostliny k sobě svázat proužkem alobalu a zasadit je společně do kelímku. Vše přikryjte fólií a zalijte. Během 4 až 5 dnů, kdy rostliny srostou, odstraňte okurce žiletkou kořeny.

Rady pro roubování okurek

  • Výsev podnožové tykve proveďte asi 0 týden dříve než u okurek. Podnože 1 okurky pak budou vyrovnané a zároveň dostatečně silné.
  • Vše, co budete při roubování okurek na tykve potřebovat, jsou proužky alobalu o šířce asi 0,5 až 1 cm, ostrá žiletka, špejle a perforovaná fólie k zakrytí naroubovaných rostlin.
  • Délka řezu žiletkou i jeho sklon řezu by měla být na podnoži i na roubu pokud možno stejná. Zlepšíte tak jejich srůst.
  • Pro zpevnění klíčících rostlinek omezte dva až tři dny před roubováním zálivku okurkových roubů i tykvových podnoží.

Roubování okurek - návod 

  • Žiletkou proveďte na okurce i tykvi řez o délce asi půl centimetru.
  • Nejprve si to nacvičte na tykvích - jejich osivo je levnější.  
  • Především kvůli manipulaci se vyplatí zasunovat okurku do podnože směrem shora dolů. Pozor však, aby řezné rány nezaschly!  
  • Poté obě spojené rostlinky opatrně oviňte proužkem alobalu širokým přibližně půl centimetru.  
  • Nakonec rostliny zasaďte společně do kelímku a přidejte špejli jako oporu.
  •  Květináčky pak přikryjte fólií a zalijte.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7451 (vitejdoma.cz/zahradnik#9100)


Diskuze a zkušenosti

Dendro | 11.11.2008 19:39
termíny výsevu Jen malá oprava, autorovi asi řádil šotek. Výsev podnožové tykve musíme provést zhruba o týden později než okurky, aby byly včas roubování, podnož i roub zhruba stejně silné. Doporučuji si to vyzkoušet na pár semínkách a výsevy správně načasovat.

Marek | 17.11.2018 18:06
Proč musim odřiznout kořen okurky.Nebylo by lepši je nechat oba ,aby byla rostlina silnějši . Děkuji za odpověd


Přidat komentář