Padlí na rostlinách - choroby

Jedna z nejčastějších houbových chorob. Pravé a nepravé padlí - jak lze tyto dvě choroby od sebe vzájemně rozeznat? Podívejte se jaká je vhodná ochrana rostlin proti bělavým moučnatým skvrnám.

Pravé padlí

Padlí je houbová choroba, která napadá rostliny při suchém a teplém počasí. Napadá především listy a stonky rostlin, ale může se vyskytnout na kterékoli části rostliny.

Pravé padlí - příznaky

Na rostlině se objevují bělavé moučnaté skvrny. Tyto skvrny jsou příznaky výtrusů houby, které byly na rostlinu zaneseny. Přehnojení, teplé a vlhké prostředí podporují šíření infekce.

Pravé padlí - ochrana

Napadené části rostliny odstraňte, nejlépe spalte, vhodný je postřik rostliny speciálními fungicidy.

Nepravé padlí

Nepravé padlí je taktéž houbovou chorobou, která napadá rostliny při vlhkém a chladném počasí. Tato choroba stejně jako pravé padlí napadá především listy a stonky rostlin, ale může se vyskytnou na kterékoli části rostliny.

Nepravé padlí - příznaky

Na rostlině se objevuje bělavý povlak na spodní straně listů, který postupně hnědne. Nepravé padlí nelikviduje rostliny tolik destruktivně jako padlí pravé.

Nepravé padlí - ochrana

Napadené části rostliny odstraňte, nejlépe spalte, vhodný je postřik rostliny speciálními fungicidy.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7459 (vitejdoma.cz/zahradnik#9232)


Přidat komentář