Přesazování stromků

U hluboko kořenících dřevin odryjte také kořeny rostoucí svisle dolů. Velikost kořenového balu by měla být přibližně dvanáctinásobkem průměru kmene. Je důležité vědět pár zakládních pravidel, jak správně stromky přesazovat.

Příprava stromku před přesazováním

Nejprve svažte větve, abyste je ochránili před poškozením. Poté ostrým rýčem vyryjte kořenový bal ve třech oběžných rovinách. U hluboko kořenících dřevin odryjte také kořeny rostoucí svisle dolů. Velikost kořenového balu by měla být přibližně dvanáctinásobkem průměru kmene. Jestliže stromek přepravujete jen na krátkou vzdálenost, můžete upustit i od ochrany kořenového balu.

Příprava jámy stromku

Nová jáma pro stromek by měla stejně jako u nové výsadby mít jeden a půlkrát větší šířku a hloubku než je velikost balu. Půdu je dobré obohatit zralým kompostem.

Jak správně přesadit stromek

Stromek zasaďte tak, aby povrch půdy a krček kmene byli v rovině. Vyvýšený val po obvodu kořenů zabraňuje odtékání vody při zálivce. Kůl zatlučený proti hlavnímu směru větru slouží pro správné držení a oporu stromku.

Když už stromek stojí delší dobu na jednom stanovišti

připravte kořenový bal již v roce před přesazením, abyste podpořili vytváření nových jemných kořenů, které slouží k lepšímu zakořenění stromku na novém stanovišti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7471 (vitejdoma.cz/zahradnik#9415)


Přidat komentář