Sekačky na trávu - vřetenové, benzínové

U benzinových typů je třeba, podobně jako u auta, jednou za čas doplnit benzín a po sezoně vyměnit olej. Kontrolovat bychom měli i to, zda konektor zapalovací svíčky pevně na svíčku dosedá.

Sekačky na trávu

Vizitkou každého domu je zahrada. A základem každé zahrady je trávník. Aby byl co nejkvalitnější, vyžaduje pravidelnou údržbu. Jakou si vybrat sekačku pro váš trávník?

Vřetenové sekačky

Mají nejčistší řez. Vřeteno se otáčí proti ostrému lištovému noži. Každé stéblo a list jsou tak odřezány velmi čistě. Tento typ sekaček využíváme především při sečení hustých a velmi nízkých trávníků (hřiště, parter). U těchto typů strojů nepočítáme s žádnými sběrnými koši. Sečeme jimi velmi nízké trávníky, takže odsekané části rostlin mají jen několik milimetrů a slouží jako mulč či hnojivo přímo na místě sečení.Malá plocha řezu znamená menší zátěž pro trávu a menší plochu pro vznik infekce houbovými chorobami.

Elektrické sekačky

Výhodou elektrických sekaček je jejich nízká hmotnost a tím pádem také snadná ovladatelnost, mají však nižší výkon.

Benzínové sekačky

Benzínové sekačky mají vyšší výkon a širší záběr, jsou také nezávislé na přístupu ke zdroji elektrické energie. K přednostem elektrických sekaček patří snadná údržba, nižší provozní náklady nebo možnost sečení i více svažitých ploch. Práci s elektrickou sekačkou hravě zvládnou i ženy. Pro tzv. samochodnou sekačku, tedy sekačku s pojezdem, se rozhodněte v případě, že rozloha trávníku, který budete udržovat, je veliká nebo chcete-li sekat bez větší námahy. Při volbě však nezapomínejte ani na objem koše, při jeho naplnění se manipulace zejména se sekačkou bez pojezdu stává značně namáhavou.

Strunové sekačky

Jsou to jednoduché stroje do ruky. Rameno má držák a ovládání na jednom konci a jednoduchý motor s rotační strunou na druhém konci. Slouží k vyžínání trávy na nedostupných místech, kolem budov, skalek a cestiček. Bývá poháněn elektrickou energií ze sítě či akumulátorů.

Bubnové sekačky

Rotační bubnové sekačky představují oproti dříve užívaným lištovým sekačkám zcela nový typ stroje. Výhodou je, že sečou jakoukoliv trávu, i polehlou a přestárlou a také, že sečou i na nerovných a neudržovaných terénech. Rovněž tak nabroušení žacích nožů je snadné, na rozdíl od broušení a seřizování lišty na lištové sekačce.

Lištové sekačky

Jsou citlivé na skryté kameny, kořeny, kovový odpad a další pevné předměty. Hodí se tedy především pro rovné a dokonale čisté terény. Lišty a žabky se musejí často ostřit a udržovat. Tyto stroje jsou velmi šetrné k rostlinám, které po nich dobře regenerují. Sekat jimi můžeme i vzrostlou trávu a dvouděložné rostliny.

Křovinořezy

Jsou to závěsné stroje s motorem na dlouhé tyči, na jejímž konci bývá nástavec pro výměnu různých žacích zařízení (řezné a žací kotouče či struny). Využívají se v členitých terénech, velmi nepřístupných místech, pro sečení přebujelých a zanedbaných porostů. Slouží také k obsekávání skalek, chodníků a míst, kam se s klasickým strojem nemůžeme dostat. Před samotnou koupi křovinořezu je potřeba vědět, jak správně křovinořez vybrat.

Provoz a údržba sekaček

U benzinových typů je třeba, podobně jako u auta, jednou za čas doplnit benzín a po sezoně vyměnit olej. Kontrolovat bychom měli i to, zda konektor zapalovací svíčky pevně na svíčku dosedá. Zejména před uložením stroje bychom měli kontrolovat znečištění vzduchového filtru, dokonale bychom měli vyčistit i vnitřní řezné plochy.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7496 (vitejdoma.cz/zahradnik#9658)


Přidat komentář