Substráty pro pokojové rostliny

V substrátu, jehož základem je zemina, se daří pokojovým rostlinám přinejmenším stejně dobře jako v hydroponické nádobě. Sázení do tzv. substrátových směsí je rozšířenější u soukromých pěstitelů.

Doporučujeme :

  • Květinářství Vyšší Brod - Paní Slávka Kottová** vyrábí svatební kytice, dárkové kytice a květinovou výzdobu, hrnkové květiny, stromky, sazenice i substráty**. Její květinářství naleznete na adrese : Martínkovská 371, 382 73Vyšší Brod. Můžete ji také kontaktovat na telefonním čísle +420 777 193 064 nebo emailem : s.kottova@centrum.cz

Substrátové směsi

V substrátu, jehož základem je zemina, se daří pokojovým rostlinám přinejmenším stejně dobře jako v hydroponické nádobě. Sázení do tzv. substrátových směsí je rozšířenější u soukromých pěstitelů, hydroponické pěstování se více uplatňuje při profesionálním ozelenění kanceláří a interiérů.

Pěstování rostlin v půdním substrátu

Pěstujete-li rostliny v tzv. substrátu, jde nejčastěji o směs rašeliny nebo náhražek rašeliny, jílovitých minerálů, hnojiv a dalších přídavných látek, které stabilizují strukturu celé směsi. Tyto substráty mají tu přednost, že je lze sestavit přesně tak, aby vyhovovaly všem listem i květem okrasným pokojovým rostlinám, a splňovaly tak požadavky nezbytné pro dobrý růst a vývoj jednotlivých druhů.

Příklady půdních substrátů pro jednotlivé skupiny pokojových rostlin

Například pokojová azalka (Rhododendron simsii), hortenzie (Hydrangea sp.) a orchideje (Orchidaceae) vyžadují substrát silně kyselý; kapradiny (Aspidiaceae), africká fialka (Saintpaulia ionantha) a četné rostliny původem z deštného pralesa potřebují kyselý, přičemž optimum většiny pokojových květin leží v oblasti půdní reakce slabě kyselé. V alkalické půdě s vysokým obsahem vápenatých solí roste naproti tomu jen velmi málo druhů.

Hydrokultura - substrátem je keramzit

U hydrokultury je vlastním substrátem keramzit (expandovaný jíl), v němž jsou rostliny pouze ukotveny. Jde o výrobek z pálené cihlářské hlíny, chemicky naprosto neutrální, s vlastnostmi vhodnými pro zásobování kořenů rostlin vzduchem a vodou; výživu rostlin je nutné zajišťovat pravidelným dodáváním hnojiv.

Výběr substrátu

V zásadě nelze předložit žádné statisticky významné důkazy o tom, že by měl rozdíl mezi výše zmíněnými formami substrátu obecný vliv na dobrý růst a vývoj rostlin. Pro který systém pěstování se rozhodnete, to záleží spíše na tom, jaký druh péče je vám příjemnější.

Rostliny pěstované v zeminách

Rostliny pěstované v zeminách vyžadují pravidelnou zálivku v relativně krátkých časových intervalech, je třeba si vypěstovat cit pro množství vody i intenzitu hnojení.

Rostliny pěstované v hydroponii

Hydroponie vám usnadní péči, protože se o pokojové rostliny můžete postarat dva až čtyři týdny dopředu. Hnojení rostlin v hydroponických nádobách s využitím speciálních hnojiv je potřebné jen jednou za několik měsíců. V hydroponii se uplatňují spíše aranžérským způsobem sesazené skupiny rostlin, v zemině se naopak rostliny pěstují spíše jednotlivě - což však nemusí být pravidlem! Rostliny je třeba pravidelně přesazovat, ať rostou v substrátu v květináči nebo v hydroponické nádobě - ve druhém případě je však přesazování méně časté.

Pokud vám pravidelná a intenzivní péče o vaše svěřence přináší potěšení, bude vaše místo spíše u květináčů se substrátem. V opačném případě zvolte raději méně náročnou hydroponii. V každém případě si vyberte to, co je z vašeho hlediska pro vás nejlepší.

Rozmanitost kultur v zemině

Velký výběr rostlin u zahradníka umožňuje, aby si člověk udělal určitý přehled. Rostliny lze zařazovat do skupin také podle srovnatelných či podobných podmínek, které vyžadují pro svůj růst.

  • Pokud hovoříme o kaktusech, kapradinách, palmách, broméliích, masožravých rostlinách atd., i když uvnitř těchto skupin existují z hlediska požadavků na substrát větší či menší rozdíly. Když budete používat vhodné substráty, budou mít vaše rostliny z hlediska půdních podmínek splněny všechny základní nároky.
  • Přípravu vlastních substrátů se speciálním určením si můžete dovolit raději až po získání určitých zkušeností.
  • Vhodné substráty nejsou třeba jen pro speciální skupiny rostlin. Je třeba si uvědomit, že i ostatní běžnější květem i listem okrasné rostliny potřebují substrát vysoké jakosti.
  • Kvalitní zahradní substrát je stabilní z hlediska úbytku živin a neztrácí tak snadno svou strukturu. Díky lepší pufrovací schopnosti lépe a déle odolává změnám, k nimž by mohlo docházet působením zálivkové vody nebo tekutým hnojivem.
  • Udržení dobrého zdravotního stavu rostlin začíná tedy již použitím kvalitních substrátových směsí.
  • Při přesazování nezapomeňte jemně odstranit z kořenového balu malou část staré zeminy a umístit rostlinu do nového květináče, který má ve srovnání s původním asi o 2 cm větší průměr.

Hydrokultury jako systém

Pro hydroponické pěstování rostlin se vyrábějí jednotlivé díly - květináče, pěstební nádoby, trubky pro hnojení a ukazatele výšky vodní hladiny, v návazných, do sebe zapadajících velikostech, což umožňuje snadný přechod na větší rozměr, když rostliny povyrostou.

Keramzit

Používáte-li pro pěstování sazenic keramzit o velikosti zrn 2-4 mm, zvolte stolní nádoby o velikostech 4-8 mm; pro nádoby na podlaze by měly mít granule průměr 8-16 mm. Při pořizování jednotlivých součástí pro hydroponické pěstování je nutné dát do souladu velikost květináčů s rostlinami a velikost hydroponické nádoby.

Pěstování bez substrátu

Jde to! Ne sice u všech rostlin, ale existují někteří zástupci rostlinné říše, které nemusíte dávat ani do země, ani do hydroponické nádoby. Zní to sice neuvěřitelně, ale vysvětlení lze najít v přirozeném způsobu života těchto rostlin na jejich původním stanovišti, kde tyto druhy rostou na větvích v korunách větších stromů.

Epifyty

Odborně se tyto rostliny nazývají epifytya nejsou to ani parazitické, ani poloparazitické rostliny, které na svém hostiteli cizopasí. Epifyty jsou pouze přichyceny svými kořeny přímo na kůře stromu nebo mechu zde rostoucím a získávají pro sebe živiny ze srážkové vody (déšť, rosa atd.). Pěstování bez substrátu je vhodné pro většinu bromélií (Bromeliaceae), pro četné orchideje (Orchidaceae) a pro několik málo listových kaktusů (Cactaceae).

Pěstování epifytů

Kořeny těchto rostlin musíte omotat načechraným mechem rašeliníkem (Sphagnum sp.) a vzniklý „balíček” připevnit na prkénko, kousek kůry nebo - např. u orchidejí - vložit do proutěného košíčku.

Pěstování orchidejí v botkách

Právě u orchidejí se používá také tzv. pěstování v „botkách” vyrobených z lisovaných kokosových vláken, rašeliníku apod., které se rovněž vkládají do různých košíčků. Tato metoda pěstování však vyžaduje ty nejvyšší nároky na optimální péči a prostředí. Podmínkou je soulad teplotního režimu a vysoké vzdušné vlhkosti, jinak se rostlinám nebude dařit. Tento způsob pěstování je velmi zajímavý, uplatňuje se zejména pro výkladní skříně s květinami a pro malé vytápěné skleníky. Předpokladem jsou určité pěstitelské zkušenosti, ale i ty lze postupně získat.

Doporučujeme :

  • Květinářství Vyšší Brod - Paní Slávka Kottová** vyrábí svatební kytice, dárkové kytice a květinovou výzdobu, hrnkové květiny, stromky, sazenice i substráty**. Její květinářství naleznete na adrese : Martínkovská 371, 382 73Vyšší Brod. Můžete ji také kontaktovat na telefonním čísle +420 777 193 064 nebo emailem : s.kottova@centrum.cz

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7439 (vitejdoma.cz/zahradnik#9008)


Přidat komentář