Sušení - letničky

Břinek, limonka, slaměnka, smilek, měsíčnice, zaječí ocásek nebo suchokvět. Tyto letničky vám připomenou krásu léta i v zimním období. Můžete je použít jako dekoraci v pokojích i kancelářích.

Letničky vhodné k sušení

U rostlin určených k sušení všeobecně platí, že čím rychlejší je proces sušení, tím lépe se zachovává barva květů i listů. Nejvhodnějšími druhy k tomuto účelu jsou břinek, limonka, slaměnka, smilek, měsíčnice, zaječí ocásek nebo suchokvět. Sušené květiny můžeme také barvit potravinářskými barvami, bělit peroxidem a nebo je natřít mořidlem na dřevo.

Abecední seznam letniček vhodných k sušení 

### Latinský název ### Český název ### Část rostliny určená k sušení ### Termín sklizně ### Způsob sušení
Acroclinium roseum akroklinium stonky s květy v poupěti sušit s květy dolů
Acrostis nebulosa oruňka stébla s květenstvím před dozráním sušit na stojato
Aira elegans aira stébla s květenstvím před dozráním sušit s květy dolů
Amaranthus caudatus laskavec stébla s květenstvím plně rozkvetlé odlistit a rychle sušit ve tmě
Ammobium alatum břimek roční stonky s květy plně rozkvetlé sušit s květy dolů
Briza media třeslice stébla s květenstvím brzy po rozkvětu pomalu sušit ve stínu a chladnu, s květy dolů
Capsicum annuum paprika stonky s plody po vybarvení plodů odlistit, sušit s plody dolů
Carthamnus tinctorius cartámus celé rostliny polonakvetlé sušit nastojato ve tmě
Celosia cristata celosie stonky s květenstvím v plném rozkvětu odlistit a sušit v malých svazcích
Centaurea cyanus chrpa modrá stonky s květenstvím při rozkvětu sušit s květy dolů
Consolida ajacis ostrožka stonky s květenstvím polorozkvetlé sušit směrem dolů, hodně větrat
Gomphrena globosa pestrovka, gompréna celé rostliny plně rozkvetlé odlistit, sušit s květy dolů
Helichrysum bracteatum smil listenatý stonky s květy v poupěti sušit s květy dolů
Helipterum humboltianum smilek růžový stonky s květy v poupěti sušit s květy dolů
Lagurus ovatus zaječí ocásek stébla s květenstvím plně rozkvetlé sušit s květy dolů
Limonium - druhy limonka stonky s květenstvím plně rozkvetlé menší svazky, sušit s květy dolů
Lonas annua břinek stonky s květy před plným rozkvětem nutno rychle sušit, s květy dolů
Lunaria annua lunárie, kejklířka stonky s plody po vypadání semen sušit s květy dolů
Molucella laevis molucela stonky s květenstvím plně rozkvetlé nutno rychle sušit, s květy dolů
Nigella damascena nigela celé rostliny po vyvinutí plodu sušit s květy dolů
Panicum capillare proso stébla s květenstvím před uzráním sušit na stojato
Pennisetum setaceum penisetum stébla s květenstvím před uzráním přestříkat lakem po usušení, sušit s květy dolů
Psylliostachys okrasný bodlák stonky s květenstvím před plným rozkvětem sušit v tmavé místnosti, s květy dolů
Rudbeckia hirta rudbekie stonky s květy plně rozkvetlé sušit s květy dolů
Salvia farinacea šalvěj stonky s květenstvím plně rozkvetlé odlistit, sušit s květy dolů
Scabiosa artropurpurea hlaváč, skabiosa stonky s květenstvím po odkvětu sušit s květy dolů
Verbena bonariensis verbena stonky s květy plně rozkvetlé sušit ve tmě, s květy dolů
Xeranthemum annuum suchokvět roční stonky s květy po rozkvětu sušit ve tmě, s květy dolů
Zinnia angustifolia zíniestonky s květy plně rozkvetlé sušit s květy dolů

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7475 (vitejdoma.cz/zahradnik#9429)


Přidat komentář