Sviluška - příznaky, ochrana, druhy

Svilušky jsou velmi malí roztoči, jsou asi 0,5 mm velké, mají 8 nohou a mohou být červené, černé, hnědé nebo světle zelené. V létě nebo v teplém prostředí mají samičky a vajíčka bílou barvu a na zadní straně dvě nazelenalé skvrnky.

Sviluška - příznaky napadení sviluškou

Svilušky jsou velké 0,4 až 0,7 milimetrů. Žijí na spodní straně listů. Následkem sání svilušek jsou listy na lícní straně drobně skvrnité a postupně nabývají světlejšího, stříbřitého nebo bronzovitého zbarvení. Na napadených rostlinách se na spodní straně listů a vrcholech výhonů objeví jemné pavučiny. Silněji napadené listy postupně hnědnou a předčasně zasychají. Svilušky se živí listy mnoha druhů rostlin.

Sviluška - chemická ochrana rostlin proti sviluškám

Pokud je napadení rostliny sviluškou závažné a je na rozsáhlé ploše, postříkejte rostlinu organofosfátovým insekticidem, například FRUTAPONEM 7 E.

Sviluška - biologická ochrana rostlin proti sviluškám

Rozvoj svilušek podporují vysoké teploty a nízká vzdušná vlhkost. Rostlinu často rosíme. Tak se svilušky přestanou rozmnožovat a brzy zahynou. Také si lze ve specializované prodejně pořídit dravé roztoče, které svilušky zahubí. Ti jsou zasíláni na fazolových listech, které pak celé nebo po malých kouscích klademe na napadenou rostlinu. 

Svilušky a postup likvidace

  • Důkladně prozkoumáme všechny rostliny v pěstírně a oddělíme napadené rostliny od zdravých. Rostliny, které již mají žluté listy a všude po nich jsou vytvořené husté pavučinky je lepší rovnou vyhodit. Pravděpodobně by se je stejně nepodařilo zachránit. Nesmíme dovolit, aby se listy jednotlivých rostlin navzájem dotýkaly a tím byla usnadněna migrace svilušek. Správná separace je velmi důležitá!
  •   Pokud oblepíme okraje květináčů lepící páskou nebo tenkou fólií, tak aby přesahovala přes okraj, zabráníme tím přesunu svilušek z rostliny na rostlinu.
  •   Nesmíme zapomínat důkladně si omýt ruce a případně i vyměnit oblečení před vstupem do pěstírny. Zvlášť pokud jsme před tím pracovali venku na zahrádce nebo byli na návštěvě u jiného pěstitele například ve skleníku.
  • Všechny napadené listy (i ty, co již opadaly) vložíme do igelitového pytle a vyhodíme.
  •   Rostliny omyjeme silným proudem vody (nesmí být příliš silný, aby nepoškozoval listy a květy). Prudký proud vody je zhodí z listů a některé i zabije.
  •   Zvýšíme vlhkost nad 60%. Pokud nemáme zvlhčovač vzduchu, pravidelně rostliny rosíme rozprašovačem.

Druhy svilušek

  • **Sviluška ovocná
    **
  • Sviluška chmelová

Svilušky a prevence

Před zahájením nové sezóny důkladně vyčistíme pěstírnu (nejčastěji se používá zředěné savo nebo peroxid vodíku a to 1:10). Nejlepší prevencí jsou zdravé rostliny, optimální teplota a vlhkost a pravidelná kontrola zahrádky.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7476 (vitejdoma.cz/zahradnik#9433)


Přidat komentář