Třásněnka - ochrana a odstranění

Třásněnky se líhnou v suchém a teplém prostředí. Larvy se po dvou týdnech života zakuklí a po týdnu se vylíhnou dospělí jedinci. Vývojový cyklus třásněnek trvá přibližně pět týdnů. Třásněnky jsou schopné přezimovat a množí se bez ohledu na roční období.

Ochrana rostlin před napadením třásněnkou

Velmi častým škůdcem na pokojových rostlinách je třásněnka. Dospělí jedinci jsou malé drobné mušky, vyskytující se nejčastěji na pupenech a poupatech rostlin. Jejich třásnitá křídla jsou zakončena dlouhými jemnými chloupky, podle kterých dostaly třásněnky své jméno.

Výskyt a rozmnožování třásněnky

Třásněnky se líhnou v suchém a teplém prostředí velmi rychle, larvy se po dvou týdnech života zakuklí a po týdnu se vylíhnou dospělí jedinci. Vývojový cyklus třásněnek trvá přibližně pět týdnů, přibližně stejná je i jejich doba života. Třásněnky ve všech vývojových stádiích jsou schopné přezimovat a množí se bez ohledu na roční období.

Jak poznáme, že je rostlina napadená třásněnkou?

Na listech rostlin se začnou objevovat malé stříbřité skvrnky, způsobené vzduchem, který do listů a jejich tkání vtlačují sající třásněnky. Důsledkem této činnosti je zpomalení nebo úplné zastavení růstu napadených rostlin a opadávání listů. Na povrchu napadené rostliny se také objevuje medovice, což jsou červenohnědé výměšky třásněnek. Na těchto výměšcích se později usazují plísně , způsobující další škody na rostlině a působí jako přenašeči virových chorob u rajčat, begónií a chryzantém.

Třásněnka a mechanická likvidace třásněnek

Pokud objevíme třásněnku v počátečním stadiu,omyjeme listy rostliny mírně napadenou rostlinu mýdlovým roztokem. Mýdlový roztok ucpe póry na těle třásněnky a tím ji zahubí.Postup opakujeme pravidelně 1x za 14 dní.

Třásněnka a chemická likvidace

Likvidace třásněnek probíhá v uzavřených prostorách za pomoci vykuřovacích tablet, v bytě je účinný postřik některým z insekticidů, můžeme použít například Mospilan, Acctelit 50 EC.

Třásněnka a biologická likvidace

Účinnou biologickou ochranou je aplikace dravého roztoče Amblyseius cucumeris. Dravý roztoč je 0,5 mm velký, mléčně bílé barvy. Napadá a vysává larvy třásněnek i svilušek.

Třásněnka- druhy třásněnek

  • Třásněnka západní
  • Třásněnka skleníková
  • Třásněnka zahradní
  • Třásněnka hrachová
  • Třásněnka modřínová
  • Třásněnka vojtěšková
  • Třásněnka révová
  • Třásněnka mečíková
  • Třásněnka zavalitá
  • Třásněnka obilní

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7483 (vitejdoma.cz/zahradnik#9517)


Přidat komentář