Trávník a jeho hlavní nepřátelé

Pokud na trávníku při nízkých teplotách dlouhodobě leží sníh a vzdušná vlhkost je vysoká, mohou se na travním porostu objevit hnědé, šedivé až bílé skvrny. Obvykle si jich všimneme až po setí trávníku.

Plíseň sněžná

Plíseň sněžná napadá trávu většinou přes zimu, zvláště když napadne sníh na teplou, nepromrzlou půdu, je-li půdní povrch zhutnělý nebo při nadbytku dusíku na podzim. Trávu pokryje bílý povlak, žloutne, pak hnědne a rozpadá se. Výskyt je silnější na zastíněných místech.

Ochrana

Napadená místa je třeba opatrně vyhrabat a přihnojit ledkem vápenatým. V případě silného napadení proveďte fungicidní ošetření.

Paluška travní

Pokud na trávníku při nízkých teplotách dlouhodobě leží sníh a vzdušná vlhkost je vysoká, mohou se na travním porostu objevit hnědé, šedivé až bílé skvrny. Obvykle si jich všimneme až po setí trávníku.

Ochrana

Způsob ošetření je stejný jako v případě napadení plísní sněžnou. Odumřelou hmotu odstraňte a přihnojte půdu ledkem vápenatým.

Rez travní

Rez travní se projevuje rezavými prášivými puchýřky na trávníku. Postupně dochází ke zkrucování a zasychání listů. Příčinou jsou časté dešťové srážky a rosy, zvláště za vyšších teplot.

Ochrana

Rez travní bohužel nelze odstranit žádným přípravkem. Omezte zálivku a napadené části odstraňte.

Rez korunkatá

Korunkatá rez se na rozdíl od rzi travní projevuje světlejšími, žlutými až oranžovými přášivými puchýřky, které ale mohou doprovázet černé lesklé skvrny. Postupně dochází ke zkrucování až úplné destrukci listů. Příčinou může být nedostatečná výživa, vysoká teplota a vysoká vzdušná vlhkost.

Ochrana

Napadené části odstraňte. Prevencí proti rzi korunkaté je častější sečení a vyrovnaná výživa.

Padlí travní

Bílý moučný povlak přecházející do hnědavých svrn, to je choroba zvaná padlí. Příčinou může být přehoustlá tráva, vysoká vzdušná vlhkost, zastíněné porosty. Napadené listy postupně odumírají.

Ochrana

Prevencí proti této chorobě je pěstování odolných odrůd trávníku, vyrovnaná výživa a časté sečení. V případě silného napadení proveďte fungicidní ošetření.

Kornatka travní

Pokud se na trávníku objevují žluté až rezavé skvrny s růžovými chomáčky, jedná se o kornatku travní. Choroba se vyskytuje většinou na podzim. Příčinou je dlouhodobé zamokření nebo nedostatečná výživa dusíkem.

Ochrana

Správná výživa a prořezávání trávníku jsou hlavními opatřeními proti kornatce travní. V nejhorším lze použít fungicidy.

Napadení houbami

Napadení choubou Basiodiomycetes se projevuje odumřelými travními zónami ve tvaru kruhů (bělavých nebo tmavě zelených), proto se tomuto jevu říká Čarodějné kruhy. Vyskytují se zejména na starších trávnících a písčitých půdách.

Ochrana

Půdu je třeba vyměnit a vysét novou travní směs. ## Domácí zvířata - psi a kočky

Domácí zvířata poškozují trávník svými exkrementy. Psí moč je silně koncentrovaná, takže může způsobit deformaci trávy.

Domácí zvířata - krtci a myši

Krtci a myši podhrabávají půdu a rozrušují travní porost. Jejich likvidace je velmi obtížná. Můžeme se nám podařit škůdce odchytit, ale není zaručeno, že se nám na zahradě brzy nezabydlí škůdce nový.

Mravenci jako škůdci trávníků a trav

Mravenci znehodnocují vzhled trávníku tím, že na povrchu budují svá hnízda. Lze je zneškodnit biologickými přípravky jako je např. Bioformatox.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7461 (vitejdoma.cz/zahradnik#9295)


Přidat komentář