Vyšší letničky - výsev a řez

Letničky vyséváme na pozemek po 15. květnu. Pozemek by měl být urovnaný a dobře pohnojený. Semena letniček vyséváme plošně, a poté přihrneme tenkou vrstvou zeminy. Nakonec musíme semena letniček zalít.

Vyšší letničky k řezu

Vyšší letničky k řezu jsou v dnešní době velmi populární. Kvetou po celé léto krásnými pestrobarevnými květy, které si můžeme kdykoliv na své zahrádce ustřihnout a dát do vázy.

Stanoviště

Letničky vyžadují slunné a teplé stanoviště bez přízemních mrazíků.

Teplota

Dobře snáší venkovní teplotu, pouze při zakořeňování potřebují 20 – 25°C.

Hnojení

Letničky hnojíme 1krát za 14 dní. Letničky nesnáší přímé hnojení chlévskou mrvou!! Rostliny poté usychají a deformují se tvary květů. Vhodné je hnojení anorganickými tekutými hnojivy.

Výsev letniček na stanoviště

Letničky vyséváme na pozemek po 15. květnu. Pozemek by měl být urovnaný a dobře pohnojený. Semena letniček vyséváme plošně, a poté přihrneme tenkou vrstvou zeminy. Nakonec musíme semena letniček zalít.

Letničky určené k řezu

● Antirhinum majus
● Ageratum haustonianum – vyšší odrůdy
● Calendula officinalis - Měsíček zahradní
●Calistephus chinensis - Astra čínská
● Chrysanthemum carinatum - Chryzantéma
● Chrysanthemum segetum - Chryzantéma
● Chrysanthemum coccineum - Chryzantéma
● Cosmos bipinatus
● Lonnas annua - Břimek roční
● Dianthus caryophylus - Karafiát
● Dianthus chinensis - Karafiát
● Lathyrus odoratus
● Limonium sinuatum - Limonka
● Rudbeckia hirta - Rudbekie
● Rudbeckia fulgida - Rudbekie
●Tagetes erecta - Axamitník
●Zinia elegans - Cínie
●Mathiola incana
●Amaranthus caudatus - Laskavec

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7421 (vitejdoma.cz/zahradnik#6669)


Přidat komentář