Zavlažování rostlin ve skleníku

Zavlažování rostlin a pěstování. Zavlažování, sadby a množárny. Zavlažování a rychlené zeleniny. Větrání skleníku. Kapková závlaha - zavlažování skleníku. Zalévání zeleniny, salátových okurek, paprik a rajčat.

Zavlažování rostlin a pěstování

Během sezóny pěstujeme ve skleníku různé rostliny za různým účelem, různý je i typ zavlažování. Sezónu ve skleníku zahajujeme nejčastěji pěstováním sadby zelenin a květin, nejčastěji letniček, pro pozdější venkovní výsadby, část kapacity využíváme pro rychlení zeleniny. Poté zakládáme výsadby teplomilných druhů plodových zelenin, salátových okurek, paprik, popřípadě rajčat.

Zavlažování, sadby a množárny

Výsevy a mladé rostlinky jsou velmi náročné na mikroklima. Vzhledem ke své omezené kořenové kapacitě se špatně vyrovnávají s nedostatkem vláhy, ale těžko snášejí i přemokření. Zaléváme je proto velmi opatrně jemným proudem vody, která musí být vždy odstátá a teplotou odpovídající teplotě ve skleníku. Dobrému zakořenění napomáhá vyšší vzdušná vlhkost, kterou zajistíme dočasně postaveným fóliovým krytem. Nezapomeneme ovšem na pravidelné větrání, jinak bychom způsobili rychlý rozvoj houbových chorob.

Zavlažování a rychlené zeleniny

Závlaha rychlené zeleniny se řídí požadavky jednotlivých druhů. Obecné zásady jsou jednoduché - voda by neměla u sazenic stát, rostliny nezaléváme na list a zálivka by měla být přiměřená teplotě a růstové fázi pěstovaných rostlin.

Zavlažování plodových zelenin

Plodové zeleniny, které pěstujeme ve skleníku, jsou vesměs rostliny s velkými nároky na teplo. Mají ale trochu odlišné požadavky na závlahu, která vychází z jejich různého původu. Okurky patří botanicky k liánám, mají slabší kořenový systém a velkou listovou plochu. Tímto jsou odkázány ke stálému přísunu vody, jinak velmi rychle vadnou. Snesou a vlastně i vyžadují vysokou vzdušnou vlhkost. Naproti tomu papriky a rajčata při vysoké vzdušné vlhkosti trpí houbovými chorobami, především plísní bramborovou. Proto je musíme častěji větrat. Zaléváme je raději méně často větším množstvím vody, čímž zajistíme mohutnější růst kořenů v hlubších vrstvách půdy a rostliny tak lépe odolávají.

Větrání skleníku

Začátkem jara není otázka větrání tolik aktuální, ale s postupující sezónou a s přibývajícím slunečním zářením se to rychle změní. Pokud nemáme možnost kontrolovat skleník celý den, zvolíme automatické hydraulické otvírače. Také to, že půda není tak často na povrchu vlhká, snižuje pro tyto rostliny škodlivou vzdušnou vlhkost. Všeobecně platí, že se při společném pěstování rostlin s odlišnými nároky řídíme nižším rizikem. V tomto případě snížíme vzdušnou vlhkost větráním a zálivku volíme raději ke kořenům.

Zalévání - kapková závlaha

Dostatek vláhy je pro rostliny pěstované ve skleníku životně důležitý. Jak to ale zařídit, když máme skleník postavený dál od bydliště anebo nám pracovní povinnosti nedovolí zálivku provádět podle potřeby ručně? l tato situace je řešitelná. Některé firmy, které se výrobou skleníků zabývají, vám mohou nabídnout tzv. kapkovou závlahu.

Kapková závlaha - zavlažování skleníku

Jedná se o velmi jednoduchý systém, který zajistí plynulé zavlažování po celý den. Výhodou je, že ke svému provozu nepotřebuje zdroj elektrické energie. Systém je tvořen polyetylenovými hadicemi v černé barvě, aby nedocházelo k tvorbě řas. Hadice jsou opatřeny zalisovanými labyrintovými kapači, které brzdí proudící vodu tak, aby z otvorů po obvodu hadice pouze pomaličku odkapávala. Systém je přes filtr napojen na zásobní nádrž. Výhodné je rozdělení závlahy ve skleníku na několik samostatných částí, abychom mohli zálivku přizpůsobit právě pěstovaným rostlinám. Tento systém dopravuje zálivku přímo na pěstební půdu, takže nedochází ke kropení listů. Tím se snižuje tvorba plísní. Protože jsou hadice položené pouze na půdě, můžeme je kdykoli ze skleníku odstranit a půdu připravit pro další sezónu. Při zvažování, zda si tento typ zálivky pořídíte, budete s největší pravděpodobností překvapeni nízkou cenou celého systému.

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7454 (vitejdoma.cz/zahradnik#9129)


Diskuze a zkušenosti

Petr D | 15.07.2013 20:36
Automatické solární zavlažování Pravidelná a přiměřená zálivka je opravdu základ dobré úrody, stejně jako odstátá a připadně i upravená voda. Bohužel v článku chybí jedna velice chytrá metoda, jak takové zálivky docílit, aniž by bylo nutné měnit v závlahovém systému pravidelně baterie, nebo ho napájet elektricky. Řešením je použít baterie dobíjecí a dobíjet je solárním panelem. Na trhu existuje hotový produkt anglické firmy Irrigatia - u nás prodávaný pod názvem solární závlaha SOL K12 Systém zalévá každé tři hodiny a zalévá tak dlouho, jak mu vystačí energie v baterkách. To znamená, že čím více slunce svítí, tím více zaléva a naopak, svítí-li méně, zalévá méně. Díky tomu nepotřebuje ve skleníku ani čidlo vlhkosti. Systém je opatřený filtrem, sadou hadiček a odkapávačů, které snadno nainstalujete během chvilky a konve vás už více nemusí trápit. Dokáže dodávat vodu až do 20 metrů vzdálenosti a do 5 metrů výšky. Nelze ho omezovat jenom na skleníky, hodí se na záhonek, na truhlíky na balkon, klidně i za okno do místnosti. Solární závlaha je vtipně a funkční řešení, které je vhodné v souvislosti s článkem nejen zmínit, ale nejlépe i vyzkoušet.

J. Dostál | 14.03.2014 00:32
Gravitační zavlažování skleníku Dobrý den. Chci zalévat skleník vodou ze 300 l sudu asi 50 cm nad zemí. Ze sudu povedu polyetylénovou trubku do skleníku, tam rozbočím na dvě větve a buď přímo do trubek navrtám trysky, nebo slabšími hadičkami (na konci tryska) rozvedu k jednotlivým rostlinám. Poradíte mi jaký typ zavlažovacích hodin (elektronické s nastavením 2 zavlažování na 1 týden, na baterii) by byl vhodný s ohledem na minimální tlak vodní hladiny 50 cm. Všechny mně známé výrobky pracují s minimálním tlakem 0,5 baru, což je 5 m vodního sloupce. Má někdo zkušenost s provozem takových hodin při tlaku 0,05 baru?

Klára | 13.08.2014 12:59
Zavlažovací systém Zrovna řeším system zavlažování do svého foliovníku. Nejpřijatelnější se mi zdá mostová závlaha...po nějaké jsem se už i díval http://www.konstrukceschwarz.cz/prislusenstvi/prislusenstvi/mostove-zavlahy/. Jen si říkám jestli zrovna do toho mého foliovníku tento typ závlahy není zbytečný. Jaké jsou ještě možnosti??


Přidat komentář