Bonsaje - seznam bonsají

Seznam jehličnatých a listnatých dřevin vhodných pro tvorbu bonsají. Bonsaje jsou pro opravdové milovníky přírody, kteří kladou důraz na detail. Pěstování bonsají je původem z východu.

Bonsaje - seznam bonsají a rostlin pro bonsaje

Chcete začít pěstovat bonsaje, ale nevíte které dřeviny jsou pro tento účel vhodné? Ne každá dřevina může být v budoucnu bonsají. Proto je nutné, abyste si pořádně rozmysleli, jakou dřevinu budete chtít.

Zde naleznete základní seznam jehličnatých a listnatých dřevin, které jsou vhodné pro tvorbu bonsají.

### Vhodné jehličnaté dřeviny pro pěstování bonsají
Chamaecyparis sp. cypřišek
Juniperus sp. jalovec
Larix modřín
Pinus silvestris sosna
Pinus mugo kleč
Pinus banksiana borovice Banksova
Pinus peuce borovice rumelská
Taxus sp. tis
Thuja sp. zerav
### Vhodné listnaté dřeviny pro pěstování bonsají
Acer campestre javor babyka
Acer buergerianum javor Bürgerův
Acer tataricum javor tatarský
Acer ginnala javor ginnala
Berberis sp. dřišťál
Buxus sp. zimostráz
Caragana sp. čimištník
Carpinus sp. habr
Chaenomeles sp. kdoulovec
Cornus mas dřín obecný
Cotoneaster sp. skalník
Crataegus sp. habr
Fagus sp. buk
Forsythia sp. zlatice
Fuchsia magellanica čílko magellanské
Ligustrum sp. ptačí zob
Malus sp. jabloň
Potentilla fruticosa mochna křovitá
Pyracantha sp. hlohyně
Pyrus sp. hrušeň
Rhamnus sp. řešetlák
Robinia pseudoacatia akát bílý
Salix sp. vrba (zakrslé druhy)
Sorbus sp. jeřáb
Tilia cordata lípa malolistá
Ulmus carpinifolia jilm polní
Ulmus parvifolia jilm čínský
Zelkova carpinifolia zelkova habrolistá
Zelkova serrata zelkova ostrolistá

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7599 (vitejdoma.cz/zahradnik#9432)


Přidat komentář