Choroby a škůdci rajčat

Od července objevují na rajčatech vodnaté skvrny, které se rychle šíří (zasahují listy, lodyhu i plody) a později hnědnou. Za vlhkého počasí se na spodní straně napadeného listu může objevit bílý povlak.

Rajčata – jejich choroby a škůdci

Rajčata jsou velice chutnou zeleninou, kterou mají rádi téměř všichni. Při správném pěstování můžete dosáhnout krásných zdravých plodů. Zde naleznete účinnou prevenci před chorobami a škůdci.

Padlí rajčete

Na rostlinách se objevují typické bělavé, moučnaté skvrny, které jsou zpočátku samostatné, později se však rychle rozrůstají, splývají a brzy pokrývají celý povrch rostlin.

Ochrana rajčat

Základem ochrany proti této viróze je pravidelná kontrola rostlin, napadené jedince zavčas odstraňujeme a likvidujeme, nejlépe spálením.

Bronzovitost rajčete

U rajčete se tato choroba vyznačuje malými oranžovými skvrnami na listech, které se posléze zbarvují do bronzova. Na zelených plodech se objevují skvrny žluté.

Ochrana rajčat

Základem ochrany proti této viróze je pravidelná kontrola rostlin, napadené jedince zavčas odstraňujeme a likvidujeme, nejlépe spálením.

Plíseň rajčat

Od července objevují na rajčatech vodnaté skvrny, které se rychle šíří (zasahují listy, lodyhu i plody) a později hnědnou. Za vlhkého počasí se na spodní straně napadeného listu může objevit bílý povlak.

Ochrana rajčat

Prevence výskytu choroby spočívá v dodržování osevního postupu (odstup 4 roky), důsledné likvidaci posklizňových zbytků, umísťování porostů rajčat na osluněné lokality. Při napadení plísní používáme fungicidy Kuprikol 50, Novozir MN 80.

Čerň rajčatová

Na horní straně listů, nalezneme patrné žluté skvrny a na rubové straně se objevuje typický sametově olivově hnědý povlak. Listy schnou a opadávají.

Ochrana rajčat

K chemickému ošetření používáme povolené fungicidy např. Rovral FLO, Rovral 50 WP, Bravo 500 a Dithane DG.

Bakteriální vadnutí rajčete

Příznakem je náhlé vadnutí jednotlivých lístků na jedné straně lichozpeřených listů (tzv. unilaterální vadnutí), které následně usychají a hnědnou. Poté vadnou a usychají celé listy, jednotlivé lodyhy a nakonec celé rostliny.

Ochrana rajčat

Velmi dobrý baktericidní účinek mají fungicidy na bázi mědi a cínu, např. Thiram.

Hnědá skvrnitost rajčete

Způsobuje na listech (od poloviny léta) velké, nepravidelné tmavohnědé skvrny s typickými koncentrickými kruhy. Napadení stonku je příčinou jeho lámání. Houba, na rozdíl od septoriové skvrnitosti (Septoria lycopersici), napadá také plody, kde způsobuje tmavé skvrny.

Ochrana rajčat

Nejdůležitějším preventivním opatřením je používání zdravého osiva (moření), vhodný osevní postup, izolace od porostů brambor. K chemickému ošetření používáme fungicidy Rovral FLO, Rovral 50 WP, Bravo 500 a Dithane DG.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7626 (vitejdoma.cz/zahradnik#9729)


Přidat komentář