Cypřišek nutkajský - cypřišovité

Cypřišek nutkajský má žluté, vonné a velmi trvanlivé dřevo, které je na Aljašce považováno za jedno z nejkvalitnějších. Cypřišek byl objeven roku 1793 na ostrově Vancouver a do Evropy se dostal až mezi lety 1850 – 1854.

Cypřišek nutkajský - názvy

  • Latinský název: Chamaecyparis nootkatensis
  • Slovenský název: Cypruštek nutkanský
  • Anglický název: Nootka Cypress
  • Ostatní názvy: cypřišek nutka, cypřišek neotecký

Klasifikace cypřišku nutkajského

  • Čeleď: cypřišovité
  • Rod: Chamaecyparis, cypřišek
  • Třída: jehličnany

Původ cypřišku nutkajského

Severní Amerika – od Aljašky po Oregon

Cypřišek nutkajský a jeho charakteristika

Cypřišek je jednodomý a neopadavý jehličnatý strom, který dorůstá výšky až 40 metrů. Jeho koruna je kuželovitého tvaru, větvě na konci převislé, kůra šedohnědá až oranžovohnědá odlupující se v podélných šupinách.

Listy cypřišku nutkajského

jsou šupinové, zašpičatělé, zespod bez bílé kresby a po rozedmutí zapáchající. Samičí šištice mají modré zbarvení, samčí žluté vyrůstající na koncích větví.

Plodem tohoto jehličnanu je kulovitá šiška

která má v průměru 1 centimetr se silnými ostny na šupinách. Zpočátku je zelená, dozráváním se zbarvuje do hnědé až černé.

Využití cypřišku nutkajského

Cypřišek nutkajský má žluté, vonné a velmi trvanlivé dřevo, které je na Aljašce považováno za jedno z nejkvalitnějších. Dále se využívají jeho silice, které se přidávají do krémů určených k dezinfekci, zacelení ranek či stahování pórů.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7520 (vitejdoma.cz/zahradnik#5531)


Přidat komentář