Dračinka - Cordyline australis

Dračinka se množí vrcholovými nebo stonkovými řízky bez vrcholu, které zakořeňují v malých květináčích (na konci března). Nevýhodou tohoto množení je malý počet takto získaných rostlin.

Dračinka – Cordyline australis

Tuto rostlinu si často lidé pletou s dracénou. Péče o dračinku a dracénu je téměř stejná.

Umístění

Dračinkám vyhovuje takřka jakékoliv umístění,avšak rostlina by neměla být na přímém slunci. Spokojí se s místem v polostínu.

Teplota

Rostlině vyhovuje normální pokojová teplota kolem 20°C maximum 25°C. V zimě by neměla teplota při pěstování rostliny klesnout pod 15°C.

Zálivka

Zálivka je od jara do podzimu velmi hojná, v zimě mírná. K zalévání se používá pouze měkká, odstátá voda pokojové teploty nejlépe teplá.

Vzdušná vlhkost

Dračinky mají rády vlhko, proto v letních parnech rostliny jednou týdně orosíme. Vzdušná vlhkost by se měla pohybovat kolem 85%.

Hnojení

Od března do září, 1x za 14 dní přihnojujeme speciálními tekutými hnojivy pro pokojové rostliny, které neobsahují vápno.

Přesazování

Protože cordiline roste pomalu, přesazuje se podle potřeby. Mladé rostliny přesazujeme každý rok, rostliny starší zhruba každé 2 až 3 roky. Vysazují se do širokých, ale nízkých květináčů. Pěstební substrát by měl obsahovat 2 díly drnovky, 1 díl listovky, 1 díl kompostové zeminy a 1 díl písku. Do zeminy je dobré přidat trochu dřevěného uhlí a antuky.

Množení

Dračinka se množí vrcholovými nebo stonkovými řízky bez vrcholu, které zakořeňují v malých květináčích (na konci března). Nevýhodou tohoto množení je malý počet takto získaných rostlin. Bohužel není obvyklé, aby tyto druhy v pokojových podmínkách kvetly a mohly se množit semenem. Spodní teplota musí být vysoká (alespoň 22°C).

Choroby

Hnědé špičky a žluté okraje listů
Nejčastější příčinou je suchý vzduch. Převážná většina dracén totiž potřebuje dostatečně vlhký vzduch. Další příčinou může být také chladný průvan a nebo suchý substrát.
Listy mají hnědé okraje a jsou zkroucené
Příčinou je téměř vždy příliš nízká teplota. Tyto příznaky se brzy objevují u dracén, které jsou velmi choulostivé. Žloutnutí spodních listů
Pokud žloutnutí spodní strany listů postupuje pomalu, je to přirozený proces stárnutí listů. Listy mají omezenou životnost pouze na 2 roky a pak odumírají.
Hnědé skvrny na listech
Příčinou bývá nedostatek vody.
Uhynutí rostliny
Příčinou mohou být 2 základní faktory
1)příliš mnoho vody během zimního období
2) pěstování rostliny při nízké teplotě
Vybělené suché skvrny, které se objeví na listech

Příčinou je příliš mnoho slunce. Rostlinu zachráníte, pokud ji přemístíte na světlé místo s přistíněním před přímými slunečními paprsky.

Druhy dračinek

Cordyline australis
Cordyline fruticosa
Cordyline indivisa

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7543 (vitejdoma.cz/zahradnik#6594)


Přidat komentář