Hnojiva pro rostliny - druhy hnojiv

Hnojiva pro rostliny. Organická a anorganická hnojiva. Organická hnojiva. Anorganická neboli průmyslová hnojiva. Pokud nechcete anorganické chemikálie. Dusíkatá hnojiva. Síran amonný. Ledek amonný s vápencem. Ledek sodný.

Prodej rostlin

  • Prodej rostlin online - Nejširší sortiment rostlin, pro Vaší okrasnou zahradu. Ovocné stromky, jahodníky, živý plot, okrasné trávy, růže, hnojiva aj.
  • Umělé květiny online - Naleznete zde ucelenou nabídku krásných Bonsají, umělých květin, od těch nejdrobnějších květů až po vzrostlé stromy a keře. Velké množství řezaných květů a kytic.

  • Květinová inspirace Mladá Boleslav - Květinářství paní Novotné** má více jak 10letou praxi s vazbou květin. Výzdoby hotelů, restaurací, hospod, vstupních hal a veřejných prostranství k různým příležitostem - plesy, oslavy. Možnost pořádání předváděcích akcí, seminářů apod.** Květinová inspirace dále nabízí kompletní svatební servis, návrhy a realizace interiérové zeleně, vazba ze suchých a živých květin.

Hnojiva pro rostliny

Základní chemické prvky, které rostlina potřebuje k růstu, jsou dusík, fosfor a draslík. Dalšími pomocnými prvky jsou hořčík, vápník a síra. Dusík musí většina zahradníků dodávat každý rok, protože je nezbytný pro růst listů a stonků a z půdy bývá vyplavován zimními dešti. Dále se vyskytují prvky, například železo, bór, zinek, mangan, měď, chlór a molybden, které jsou rostlinám třeba jen ve velmi malém množství. Říká se jim prvky stopové. Přestože i ty jsou pro růst důležité, nemusí se většinou do půdy dodávat, neboť se v ní vyskytují přirozeně nebo se do půdy dostanou jako příměsi jiných hnojiv.

Organická a anorganická hnojiva

Hnojiva mohou být organického nebo anorganického původu, oba typy se však rozloží na rozpustnou formu, kterou pak rostlina čerpá kořenovým vlášením.

Jak rychle se uvolňuje dusík do půdy

Dusík se z organických hnojiv začne uvolňovat teprve ve chvíli, kdy jsou hnojiva rozložena půdními mikroorganismy. Rychlost, kterou je dusík uvolňován, záleží na půdních podmínkách. Pozdě na jaře, v létě a začátkem podzimu, kdy je půda teplá a vlhká, jsou mikroorganismy aktivní, a tak se bude dusík uvolňovat rychle. Ve studených podmáčených půdách, typických pro jílovité půdy v zimě a časně na jaře, pracují mikroorganismy pomalu a dusíku se tak uvolňuje jen nepatrně.

Organická hnojiva

Organická hnojiva mají jednu velkou výhodu. Je nepravděpodobné, že rostliny popálíte dusíkem nebo že se dusík vyplaví vodou z prudkého deště. Proto jsou vhodná pro lehké, písčité a vápnité půdy. Aplikace organických hnojiv je však na druhou stranu dražší než použití hnojiv průmyslových.

Anorganická neboli průmyslová hnojiva

Průmyslová hnojiva se někdy nazývají umělá, protože jsou často uměle vyrobena, nebo minerální, protože jde vlastně o těžené nerosty, jež se vyskytují v přírodě. Živiny jsou většinou v rychle rozpustně formě a jsou přístupné rostlinám i bez práce mikroorganismů. Průmyslová hnojiva působí rychle, hodí se tedy pro rychle rostoucí plodiny a pro úpravu nedostatku živin. Musí se aplikovat opatrně, přesně podle návodu na balení, protože řada z nich obsahuje velké množství živin, které mohou semenáčky i vzrostlé rostliny popálit, zvláště nejsou-li dostatečně zalité.

Pokud nechcete anorganické chemikálie

jako jsou síran amonný a superfosfát používat, pak zkuste jejich „organickou” náhradu, například krevní, rohovinovou a kostní moučku. Hnojiva nikdy nepoužívejte, není-li to skutečně nezbytné - jinak je to totiž vyhazování peněz.

Jednosložková hnojiva

Obsahují jen jednu z živin ve velkém množství. Hodí se při pěstování plodin, které mají vysoké nároky na určitý prvek. Pak stačí, jestliže po povrchu chybějící prvek poházíte. Tím si ušetříte použití plného hnojiva a plýtvání dalšími živinami. Nejčastější jsou jednosložková dusíkatá hnojiva, existují však i jednosložková hnojiva draselná a fosforečná.

Dusíkatá hnojiva

Dusík podporuje zdravý růst mladých listů a stonků. Mezi příznaky nedostatku dusíku patří zakrnělý růst a bledě zelené listy, je-li dusíku příliš, růst je bujný a nevyzrálý a rostliny jsou náchylnější k chorobám a snadno je napadají škůdci. Přebytek dusíku může také zastavit tvorbu plodů nebo oddálit zrání.

Síran amonný

Levné průmyslové hnojivo, které obsahuje 21 % dusíku. Protože se dusík rychle uvolňuje, hodí se na přihnojování neutrálních a zásaditých půd. Běžná dávka pro bobuloviny a základní dávka pro košťáloviny a brambory je 35 g na m2. Při opakovaných dávkách může dojít ke zvýšení kyselosti půdy, proto je na kyselých půdách výhodnější používat ledek amonný s vápencem. Je-li skladován v suchu, vydrží síran amonný dlouho.

Ledek amonný s vápencem

Průmyslově hnojivo s obsahem 26 % dusíku, používá se na přihnojování kyselých půd. Dusík se uvolňuje velmi rychle. Bude se hodit zvláště těm, kteří rádi pěstují listové košťáloviny a salát.
Nedá se dlouho skladovat, proto kupte jen tolik, kolik si myslíte, že spotřebujete za sezónu.

Ledek sodný

Velmi rychle působící průmyslové hnojivo, které obsahuje 16 % dusíku. Ledek se používá na povrchové hnojení a je vhodný pro červenou řepu a řapíkatý celer, kterým prospívá sodík. Aplikujte 35 až 70 g na m2.

Krevní moučka

Rychle působící organické hnojivo. Používá se střídmě a jen na právě rostoucí rostliny.2.
Obsahuje asi 13 % dusíku v organické formě a je vhodné pro přihnojování rostlin trpících nedostatkem dusíku. U zeleniny typu košťálovin a brambor použijte v množství 35 až 50 g na m

Rohovinová moučka

Podle velikosti částic pomalu až rychle působící hnojivo. Obsahuje asi 13 % dusíku v organické formě a většinou se používá k základnímu hnojení před výsadbou v množství 35 g na m2.

Fosforečná hnojiva

Fosfor je zásadní pro zdravý vývoj kořenů. Je také důležitý pro růst a zrání plodů a semen. Nedostatek fosforu není častý, občas k němu dochází na kyselých nebo těžkých jílovitých půdách nebo v oblastech s častými dešťovými srážkami. Příznaky jsou zakrnělý růst, bledě zelené nebo nachové listy a nekvalitní plody. Fosforečná hnojiva působí pomalu a odstranění nedostatku fosforu není snadné, nic však nezkazíte, pokud do půdy blízko ke kořenům zapracujete superfosfát nebo kostní moučku.

Superfosfát

Je to průmyslové hnojivo s obsahem 17 % fosforu. Fosfor je po určitou dobu po aplikaci pro rostliny nedostupný, proto ho doporučujeme použít v zimě nebo časně zjara, a to 35 g na m2. Tak může být fosfor uvolněn do půdy a splaven ke kořenům včas, hned na začátku vegetačního období. Okyseluje půdu.

Kostní moučka

Obsahuje fosfor v organické formě. Je vyrobena z mletých a drcených kostí. Přestože je sterilovaná, je rozumné při její aplikaci používat rukavice, což ostatně platí pro všechna hnojiva. Kostní moučka uvolňuje živiny pomalu, rozhodující je ovšem velikost částic - jemná moučka účinkuje rychleji. Po aplikaci zůstane moučka v půdě tři až čtyři roky, nemusí se proto používat každý rok. Živiny se uvolňují pomalu a rovnoměrně, což je ideální pro pomalu rostoucí rostliny, například keře a trvalky. Vsypejte jí hrst do výsadbové jámy. Může se používat k základnímu hnojení zeleniny v množství 35 g na m2.

Draselná hnojiva

Draslík je zásadní prvek pro tvorbu květů a plodů. Rostliny, zvláště ovocné stromy, rostoucí na lehkých nebo vápnitých půdách, mohou strádat nedostatkem draslíku. Mezi příznaky takového nedostatku patří omezený růst, tenké a nevyzrálé výhony trpící chorobami a škůdci. Listy mohou být bledé nebo mají hnědé, žluté či nachové skvrny. Pro biologické zahrádkáře je vhodný kainit, jiné zdroje draslíku nevyhovují.

Síran draselný

Průmyslové hnojivo obsahující asi 50 % draslíku. Rychle působí a je dobře rozpustné, na druhou stranu se z půdy rychle vyplavuje, a proto se doporučuje používat časně na jaře. Příliš síranu draselného může způsobit nedostatek vápníku v půdě. Aplikujte v množství 15 až 35 g na m2.

Kainit

Obsahuje asi 11 % draslíku, a protože se volně vyskytuje v přírodě, mohou ho používat i biologičtí zahrádkáři. Možná ho nenajdete v zahrádkářských obchodech, ale můžete si ho objednat u zásilkové firmy. Draslík se uvolňuje velmi pomalu, proto je ideální aplikovat celoroční dávku 70 g na m2 na podzim nebo v zimě. Dalším přírodním zdrojem draslíku je dřevěný popel, jenž se užívá na podzim.

Prodej rostlin

  • Prodej rostlin online - Nejširší sortiment rostlin, pro Vaší okrasnou zahradu. Ovocné stromky, jahodníky, živý plot, okrasné trávy, růže, hnojiva aj.

  • Umělé květiny online - Naleznete zde ucelenou nabídku krásných Bonsají, umělých květin, od těch nejdrobnějších květů až po vzrostlé stromy a keře. Velké množství řezaných květů a kytic.

  • Květinová inspirace Mladá Boleslav - Květinářství paní Novotné** má více jak 10letou praxi s vazbou květin. Výzdoby hotelů, restaurací, hospod, vstupních hal a veřejných prostranství k různým příležitostem - plesy, oslavy. Možnost pořádání předváděcích akcí, seminářů apod.** Květinová inspirace dále nabízí kompletní svatební servis, návrhy a realizace interiérové zeleně, vazba ze suchých a živých květin.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7580 (vitejdoma.cz/zahradnik#8919)


Diskuze a zkušenosti

mucki | 02.03.2016 13:24
dobrý na taháky :D nejlepší stránka :D


Přidat komentář