Jedovaté rostliny v ČR

Jedovaté rostliny rostou nejen v zahraničí, ale i u nás. Můžete je najít v lese, na loukách, ale i v parku či na vaší zahradě. Jedovaté látky jsou obvykle obsaženy v plodech, ale mohou být i v kořenech, ve stonku či listech.

Blín černý

Je 20 až 90 cm vysoká bylina se silně chlupatou lodyhou. Listy jsou řapíkaté, obrysem ve tvaru vejce. Rostina nepříjemně zapáchá. Plodem je tobolka. Jedovatá je celá rostlina, zřejmě proto se v minulosti hojně využívala jako vraždícího nástroje. Roste podél cest, na suchých i vlhkých místech, ale vždy teplých a slunných.

Bolehlav plamatý

je až dva metry vysoká rostlina s hnědofialovými skvrnami na lodyze. Jeho květy jsou podobné bezu. Roste hlavně v houštinách a u potoků. K otravě stačí, když se ho více nadýcháme. Příznakem jsou těžknoucí končetiny, zvracení, průjem, obtížné polykání a mluvení, těžký dech. Postupně dochází ke svalové obrně a zástavě srdce. K otravě může dojít i záměnou bolehlavu za jinou rostlinu (petržel, anýz). V minulosti byl odvar z bolehlavu užíván k popravám odsouzených. Bylinou byl údajně otráven i Sokrates.

Durman obecný

Tatu rostlinu najdete na opuštěných místech. Má bílé trubkovité květy s plody připomínajícími ostnatý kaštan. Jedovaté jsou všechny jeho části. Po požití vyvolává blouznivé stavy, proto mu ve starověku říkali blázníček.

Rulík zlomocný

Je asi 1,5 metru vysoký polokeř rostoucí na slunečnějších místech. Jeho bobule připomínají černé třešně. Tyto bobule, ale i listy a kořen rostliny jsou vysoce jedovaté. Dítě dokáže usmrtit i požití pouhých tří bobulí, dospělý člověk by musel sníst trojnásobek. Příznakem otravy je sucho v ústech, zrychlený tep, rozrušení. Po něm přichází stav podobný opilosti. Mohou se dostavit i halucinace. 90% postižených, kteří okamžitě vyhledali lékaře, se však podařilo vyléčit. Protože skot je proti jedu odolný, otrava může nastat i po požití masa zvířete, které rulík snědlo.

Tis červený

Tento jehličnan s červenými bobulkami je náš nejjedovatější strom. Jedovaté nejsou jeho plody, ale kůra, semena a jehlice. Příznaky otravy se projevují zvracením, bolestí žaludku, průjmem a slabým pulsem. Tis je jedovatý i pro většinu zvířat.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7616 (vitejdoma.cz/zahradnik#9593)


Přidat komentář