Láčkovky - Nepenthes

Láčkovky se běžně množí malými odnožemi, které se nacházejí těsně nad povrchem substrátu na kmínku mateřské rostliny. Když už mají dvě až tři pasti, tak je můžete těsně u kmínku odříznout, ošetřit kořenovým stimulátorem.

Láčkovky - Nepenthes

Láčkovka byla objevena již v 17. století. První zmínku o láčkovkách referoval francouzský guvernér E. Flacourte, a to přesněji o zajímavém nálezu na Madagaskaru (láčkovka madagarská). Vědecké jméno (Nepenthes) přidělil celému rodu C. Linné v roce 1723.

Umístění

Láčkovky musí mít maximální možné osvětlení v létě i v zimě. Je dobré v zimě přisvětlovat umělým světlem.

Teplota

Horské druhy je dobré přes zimu pěstovat při teplotě 10-15°C, v létě 20-25°C. Důležitý je pokles teplot mezi dnem a nocí. Nížinné druhy vyžadují přes zimu teplotu okolo 18°C a v létě snesou teploty až ke 30°C.

Zálivka

Nejlepší je zalévat láčkovku dešťovou vodou, případně destilovanou. V některých případech, můžete zalévat i převařenou a dobře odstátou vodou. Substrát nesmí nikdy vyschnout!

Vzdušná vlhkost

Vzdušná vlhkost by se měla pohybovat rozmezí 60% až 90% , rostliny je dobré mlžit. V zimě je dobré vlhkost omezit na 60% , protože rostliny můžou být napadeny houbovými chorobami.

Hnojení

Rostlinu nehnojíme!!!

Pěstební substrát

Vhodným substrátem je čistá rašelina s drceným perlitem nebo polystyrenem, kousky molitanu, rašeliníku, dubové kůry a dřevěného uhlí v poměru 1 : 1 : 1 : 1 : 0,5 : 0,5 .

Přesazování

Každoročně, při větších nádobách, jednou za 2 - 3 roky.

Krmení

Krmení není pro rostlinu životně důležité, stačí ji pouze jedna moucha na měsíc a to jen do jedné pasti.

Rozmnožování

Láčkovky se běžně množí malými odnožemi, které se nacházejí těsně nad povrchem substrátu na kmínku mateřské rostliny. Když už mají dvě až tři pasti, tak je můžete těsně u kmínku odříznout, ošetřit kořenovým stimulátorem a pak je zasadit do substrátu pro Láčkovky. Po několika měsících si vytvoří vlastní kořenový systém a začnou růst.

Druhy láčkovek

Nepenthes mirabilis
Nepenthes bicalcarata
Nepenthes rafflesiana
Nepenthes ampullaria
Nepenthes talangensis
Nepenthes inermis
Nepenthes fusca
Nepenthes ovata
Nepenthes spectabilis
Nepenthes rajah
Nepenthes northiana
Nepenthes ventricosa
Nepenthes alata
Nepenthes madagascariensis

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7535 (vitejdoma.cz/zahradnik#6505)


Přidat komentář