Líska - odrůdy lísek

Lombardská bílá, Webbova a Hallská obrovská jsou tři nejznámější odrůdy lísky, které se pěstují v našich klimatických podmínkách. Tabulka pro jednotlivé odrůdy lísky. Nároky na pěstování lísky.

Lísky a odrůdy lísek

### Odrůda ### Nároky ### Plody ### Zrání ### Poznámka
** Hallská obrovská ** této odrůdě se daří dobře v hlinitopísčitých nebo písčitohlinitých půdách s dostatkem humusu velké vyrovnané oříšky, 18-22 mm dlouhé a široké, 10 plodů má hmotnost 43 gramů rovnoměrné, koncem září až začátkem října odrůda je cizosprašná, vhodní opylovači - Webbova, Lombardská bílá
** Lombardská bílá ** vyžaduje chráněné polohy a lehčí půdy s dostatkem humusu a vláhy středně velké oříšky, vyrovnaného tvaru, 22-24 mm dlouhé a 14-15 mm široké, 10 plodů má hmotnost cca 23 gramů od začátku do poloviny září odrůda je samosprašná, také je vhodným opylovačem
** Webbova** daří se jí v hlinitopísčitých půdách s dobrou vlhkostí, plodí i v chladnějších oblastech střední až velké, polodlouhého tvaru, 25-29 mm dlouhé, 14-18 mm široké, 10 plodů má hmotnost cca 29 gramů druhá polovina září, někdy až začátek října odrůda je jen částečně samosprašná a vyžaduje opylovače - Hallská obrovská, Lombardská bílá

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7573 (vitejdoma.cz/zahradnik#8740)


Přidat komentář