Mucholapka podivná - královna masožravých rostlin

Nejlepší je zalévat mucholapku podivnou dešťovou vodou, případně destilovanou. V některých případech, můžete zalévat i převařenou a dobře odstátou vodou. Substrát nesmí nikdy vyschnout!

Mucholapka podivná - Dionaea muscipula

Mucholapka byla objevena v roce 1736 Arthurem Dobbsem, který ji připodobnil k železným pastím, používaným k lovu lišek. Proto je také velmi zajímavá a populární. Později byly dovezeny do Anglie první živé rostliny. Botanicky byla popsána Johnem Ellisem v roce 1970.

Umístění

Mucholapka podivná musí mít maximální možné osvětlení v létě i v zimě. Je dobré v zimě přisvětlovat umělým světlem.

Teplota

Ideální je teplota v létě je kolem 15 - 35 °C. Při vyšší teplotě musíme zajistit vysokou vzdušnou vlhkost. V zimě by teplota neměla klesnout pod 15 °C.

Zálivka

Nejlepší je zalévat mucholapku podivnou dešťovou vodou, případně destilovanou. V některých případech, můžete zalévat i převařenou a dobře odstátou vodou. Substrát nesmí nikdy vyschnout!

Vzdušná vlhkost

Mucholapka podivná potřebuje vysokou vzdušnou vlhkost ( až 85%).

Hnojení

Rostlinu nehnojíme!!!

Pěstební substrát

Vhodným substrátem je rašelina s jemným křemičitým pískem v poměru 1 : 2. Můžeme rostlinu také pěstovat v čisté rašelině.

Přesazování

Každoročně, při větších nádobách, jednou za 2 - 3 roky.

Kvetení

Květy vyrůstají na oválném šlahounu, několik 10 cm vysokém. Mucholapka kvete z jara a má bíle květy. Necháme vykvést jeden nanejvýš dva květy, při více květech se rostlina až moc vysiluje.

Krmení

Není pro rostlinu životně důležité, stačí ji pouze jedna moucha na měsíc a to jen do jedné pasti.

Rozmnožování

Mucholapku je možné množit dvojím způsobem. Vegetativně dělením trsů, nebo generativně semeny.

Druhy mucholapek

Mucholapka podivná

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7536 (vitejdoma.cz/zahradnik#6509)


Přidat komentář