Mucholapka podivná - masožravky

Rostlinu nehnojíme!!! Jednou za 2 až 3 roky je vhodné mucholapku podivnou přesadit do většího květináče. Vhodným substrátem je rašelina s jemným křemičitým pískem v poměru 1:2. Mucholapku můžeme pěstovat i v čisté rašelině.

Mucholapka podivná - Dionaea muscipula - masožravky

Mucholapka byla objevena v roce 1736 Arthurem Dobbsem, který ji připodobnil k železným pastím, používaným k lovu lišek. Proto je také velmi zajímavá a populární. Později byly dovezeny do Anglie první živé rostliny. Botanicky byla popsána Johnem Ellisem v roce 1970. Mucholapka podivná musí mít maximální možné osvětlení v létě i v zimě. Je dobré ji v zimě přisvětlovat umělým světlem.

Ideální teplota pro mucholapku

se v létě pohybuje kolem 15 - 35 °C. Při vyšší teplotě musíme rostlině zajistit vysokou vzdušnou vlhkost. Dlouhodobě bychom neměli rostliny vystavovat teplotám nad 40 °C.V zimě by teplota neměla klesnout pod 10 °C. Je nutné zajistit mucholapkám v zimním období chladné prostředí (např. temperovaný skleník, zimní zahrada nebo jiné nevytápěné prostory).

Mucholapka podivná - zalévání masožravky

Nejlepší je zalévat mucholapku podivnou dešťovou vodou, případně destilovanou vodou. V některých případech, můžete mucholapku zalévat i převařenou a dobře odstátou vodou. Substrát nesmí nikdy vyschnout! Mucholapka podivná potřebuje vysokou vzdušnou vlhkost (až 85%).

Hnojení a substrát masožravky

Rostlinu nehnojíme!!! Jednou za 2 až 3 roky je vhodné mucholapku podivnou přesadit do většího květináče. Vhodným substrátem je rašelina s jemným křemičitým pískem v poměru 1:2. Mucholapku můžeme pěstovat i v čisté rašelině.

Mucholapka podivná - kvetení, krmení

Květy vyrůstají na oválném šlahounu, několik centimetrů vysokém. Mucholapka kvete z jara a má bílé květy. U mucholapky necháme vykvést jeden nanejvýš dva květy, při více květech se rostlina až moc vysiluje. Krmení není pro mucholapku podivnou životně důležité, stačí ji pouze jedna moucha na měsíc a to jen do jedné pasti.

Rozmnožování masožravky

Mucholapku je možné rozmnožovat dvojím způsobem. Vegetativně můžeme rostlinu rozmnožovat dělením trsů nebo generativně semeny.

Druhy mucholapek

  • Mucholapka podivná - Dionaea muscipula

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7591 (vitejdoma.cz/zahradnik#9220)


Přidat komentář