Rozmnožování pokojových rostlin

Rychle klíčící a rostoucí semena se vysévají v březnu až dubnu. Záleží na příhodných podmínkách - světlo, teplo, vláha. Tyto semena by se měly před sázením namáčet 3 až 5 dní ve vlažné nebo teplé vodě, aby slupka změkla.

Rozmnožování pokojových rostlin – semenem

Rozmnožování pokojových rostlin semenem je jeden z časově nejnáročnějších způsobů.

Semena s dlouhou dobou klíčení a růstu

se vysévají v lednu či únoru. Rychle klíčící a rostoucí semena se vysévají v březnu až dubnu. Záleží na příhodných podmínkách - světlo, teplo, vláha. Tyto semena by se měly před sázením namáčet 3 až 5 dní ve vlažné nebo teplé vodě, aby slupka změkla. Velmi dlouho klíčí semena např. kamélie, asparagusu. Zeminu je dobré před výsevem propařit (v troubě), aby se zničily nákazy.

Semena se vysévají do květináčů, misek a truhlíků

Miska či truhlík se naplní směsí zeminou. Nejčastěji je to směs zeminy a rašeliny, která je pro výsev vhodná. Na dno květináče položte pár střepů, střípků nebo keramzitu a trochu hrubozrnného písku. Poté naplňte květináč zeminou a mírně upěchujte rukou. Zasejte plošně semínka, a poté zasypte jemnou vrstvou zeminy.

Zalévejte velice opatrně

Protože jsou rostlinky po vzejití velice jemné a husté, mají jemný kořenový systém, a proto je potřeba rostliny protrhávat (pikýrovat). Pikýrování se opakuje 2 až 3 krát. Zůstávají jen silné rostlinky, které se přesazují do většího prostoru. Některé rostliny pro dobrý růst potřebují až 4 krát přesadit.

Rozmnožování pokojových rostlin – řízkováním

Velké množství pokojových rostlin se množí řízkováním. Je to nejrozšířenější způsob rozmnožování rostlin. Některé rostliny pouští kořínky ve vodě, jiné potřebují zpracování pomocí hormonu a tepelných podmínek.

Na množení se používají nejčastěji části mladých výhonků

nejlépe se množení provádí v jarním nebo letním období. Řízky s částmi rostlin řežeme ostrým, čistým a zahnutým nožem šikmým řezem, abychom neporušili zbývající část rostliny. Některé rostliny zadržují v listech hodně vody, a proto je před sázením vysušte.

Travnaté slabší řízky se sází do hloubky 1 až 2 centimetrů

dřevnaté několikanásobně hlouběji. Lepšímu zakořenění pomáhá vlažný vlhký vzduch a přikrytí nových rostlin průhlednou fólií. Tímto způsobem se množí například difenbachie, dracény a filodendrony.

Rozmnožování pokojových rostlin – odnožemi

Na jaře, když přesazujeme rostliny, můžeme oddělit kořeny či cibule od sebe. Potřebujeme k tomu ostrý zahnutý nůž. Každá z oddělených částí má svoje kořeny, očka a pupeny. Odnože jsou schopny růst samostatně. Tímto způsobem množíme například klívie, maranty, asparágus.

Rozmnožování pokojových rostlin – hlízami

Při přesazování oddělíme část hlíz ostrým nožíkem. Hlízky dělíme tak, aby každá hlízka měla očko. Řezy na hlízách rychle zaschnou, pokud je posypeme roztlučeným dřevěným uhlím, aby nezahnívaly. Hlízky se sází do připravené zeminy. Tento způsob se používá například u gloxinií a některých druhů begonií.

Rozmnožování pokojových rostlin – částmi listů

Listy rostlin se řežou na kousky 4 až 5 centimetrů velkých a sází se do vlhkého teplého písku, tak, aby list neležel na zemině. Rostliny pěstujeme při vysoké teplotě 35 - 38°C a při opatrné zálivce. Kousky listů pustí kořeny velice rychle, vyroste nová rostlinka. Tímto způsobem množíme například begónii Rex, achimenes, fialky a sanseviery.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7597 (vitejdoma.cz/zahradnik#9380)


Přidat komentář