Špirlice - Sarracenia

Všechny špirlice lákají hmyz podobným způsobem - na okraji pasti se tvoří medovice - sladký nektar, který přiláká hmyz. Ten při jeho oblizování se dostane až na okraj hluboké díry, kde se již neudrží a padá dovnitř.

Špirlice - Sarracenia

Špirlice byla objevena již v roce 1700. Jméno Sarracenia přidělil celému rodu Carl Linné a pojmenování je odvozeno od jména Dr. Sarrazina z Quebecu, který zaslal první živé rostliny ke studiu botaniku Tournefortovi, který špirlice botanicky popsal.

Umístění

Špirlice musí mít maximální možné osvětlení v létě i v zimě. Je dobré v zimě přisvětlovat umělým světlem.

Teplota

Špirlice snesou teploty od bodu mrazu až po 30°C, krátce také až 40°C. V létě je optimum 18°C - 30°C; v zimě 0-12°C.

Zálivka

Nejlepší je zalévat špirlici dešťovou vodou, případně destilovanou. V některých případech, můžete zalévat i převařenou a dobře odstátou vodou.Substrát nesmí nikdy vyschnout!

Vzdušná vlhkost

Vzdušná vlhkost by se měla pohybovat rozmezí 60% až 90% , rostliny je dobré mlžit. V zimě je dobré vlhkost omezit na 60% , protože rostliny můžou být napadeny houbovými chorobami.

Hnojení

Rostlinu nehnojíme!!!

Pěstební substrát

Vhodným substrátem je rašelina s jemným křemičitým pískem, štěrkem (2:1), nebo živý rašeliník s rašelinou.

Přesazování

Každoročně, při větších nádobách, jednou za 2 - 3 roky.

Krmení

Krmení není pro rostlinu životně důležité, stačí ji pouze jedna moucha na měsíc a to jen do jedné pasti.

Rozmnožování

Špírlici nejčastěji rozmnožujeme řízkováním oddenku. U větší rostliny podélně rozřízneme zdužnatělou část s minimálně 3 pastmi. Oba konce ošetříme kořenovým stimulátorem a necháme je v živém rašeliníku dokořenit. Semeny můžeme množit špirlice po dozrání semen - na podzim. Aby se vůbec semena začala tvořit, je třeba nejdříve květy opilit. Semena je třeba kvůli dobré klíčivosti nechat několik měsíců v chladničce. Výsev provádíme brzy z jara, na obyčejný substrát. Semena klíčí během několika týdnů až měsíců (můžou klíčit až 1 a půl roku). Semenáčky postupně otužujeme a přesazujeme je když mají alespoň 3 pasti.

Kvetení

Špirlice kvetou časně z jara. Kvetou jeden týden, poté opadají a zůstane jen schránka, ve které se tvoří semena - špirlice jsou cizosprašné, takže abyste získali semena, musíte opilit 2 různé rostliny.

Lákání hmyzu

Všechny špirlice lákají hmyz podobným způsobem - na okraji pasti se tvoří medovice - sladký nektar, který přiláká hmyz. Ten při jeho oblizování se dostane až na okraj hluboké díry, kde se již neudrží a padá dovnitř. Ven se nemůže dostat, protože se mu na nohy přilepí mikroskopické částečky vosku, které mu zabrání ve šplhání po stěně pasti.

Druhy špirlic

Sarracenia alata
Sarracenia flava
Sarracenia leucophylla
Sarracenia minor
Sarracenia oreophyla
Sarracenia psyttacina
Sarracenia purpurea
Sarracenia rosea
Sarracenia rubra

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7534 (vitejdoma.cz/zahradnik#6501)


Přidat komentář