Tabák

V západních zemích se odhaduje, že jedna osoba ze tří během svého života onemocní rakovinou. Také u nás způsobuje kouření třetinu všech nádorových onemocnění, na prvním místě rakovinu plic.

Historie tabáku

Už v prvním století před naším letopočtem kouřili Mayové tabákové listy. Indiáni je zase kouřili jen při nábožných obřadech, ale kouř neinhalovali.

Do Evropy se tabák dostal roku 1492, kdy ho dovezl Kolumbus. V prvních stoletích se však kouření šířilo docela pomalu, jelikož se nelíbilo církvi ani panovníkům.

Například v Rusku se kouření trestalo rozseknutím rtu. Tresty se pak zrušily za vlády Petra Velikého, který byl vášnivým kuřákem.

Kouření se stalo módní po roce 1881, kdy byl vynalezen stroj na výrobu cigaret.

Složení kouře

Tabákový kouř je souhrn více jak 4000 plynných (91%) a hmotných (9%) látek. Obsahuje 64 karcinogenů, což jsou látky vyvolávající rakovinové bujení. Mezi ně patří např. dibenzantracen, dimetylnitrosamin, dietylnitrosamin, vinylchlorid, hydrazin, alergeny, mutageny, toxické látky a mnoho dalších. Další důležitou složkou, kterou obsahuje tabákový kouř, je vysoký obsah oxidu uhelnatého.

Žvýkání a šňupání

Je velká chyba, domnívat se, že žvýkání nebo šňupání tabáku je bezpečnější než kouření. Naše tělo je schopno vstřebat více nikotinu z rozžvýkaného tabáku nežli z cigaret. Dále je žvýkání a šňupání tabáku spojeno se vznikem rakoviny nosní sliznice a úst.

Rakovina

V západních zemích se odhaduje, že jedna osoba ze tří během svého života onemocní rakovinou. Také u nás způsobuje kouření třetinu všech nádorových onemocnění, na prvním místě rakovinu plic.

Odvykání

Začněte s odvykací kůrou co nejdříve – nejlépe ještě dnes. Řekněte svým přátelům, že přestáváte kouřit. V okamžicích, kdy nejvíce zatoužíte po cigaretě, mějte vždy po ruce něco, co vás plně zaměstná. Myslete pozitivně, spočítejte si, kolik jako nekuřák ušetříte peněz a za svou snahu se odměňujte. Vyzkoušet můžete také nikotinové žvýkačky nebo náplasti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7564 (vitejdoma.cz/zahradnik#6961)


Přidat komentář