Chodníky - zahrada a dům

Zahradní chodník – kudy povede? Okapové chodníky chrání váš dům. Druhy zahradních chodníků - ozdoba moderní zahrady. Výhody zahradních chodníků z přírodního kamene. Chodník před domem ze zámkové dlažby.

Doporučujeme:

  • Zahradní technika nákup online - Gardentech, s.r.o. nabízí zahradní techniku pro profesionály i chalupáře. V jejich sortimentu jsou travní sekačky a traktory, vyžínače a křovinořezy, drtiče a provzdušňovače, elektrocentrály a čerpadla, motorové pily, lodní motory, sněžné frézy i samotné motory.** **
  • Domažlická stavební, spol. s r.o. , okr.Domažlice - Stavební firma DOSTAV , společnost s ručením omezeným.Politikou jejich firmy je poskytovat služby v oblasti stavební činnosti , které budou trvale uspokojovat požadavkypotřeby jejich zákazníků.Usilujeme o dosahování vysoké rentability prováděných prací při minimalizaci vlastních nákladů.Nabízejí služby veškerých stavebních prací.

Zahradní chodníky - směřování chodníku

Základní směrování chodníku je většinou dáno architektonickým záměrem projektanta domu ve spolupráci s projektantem konečné úpravy zahrady. Pokud je to od branky ke vchodu do vašeho domu pár metrů, nebude to žádný problém. Je však nutné respektovat příčné i podélné sklony terénu a těm se přizpůsobit. Trasa chodníku by měla co nejvíce respektovat potřeby uživatelů domů a také musíme brát ohled na přírodní podmínky (například v zimním období náledí, sníh atd.). Aby se vymyšlené a postavené trasy chodníku respektovaly, je vhodné jejich okraje zdůraznit výsadbou různých druhů dřevin nebo květin. V místech s největší frekvencí pohybu a nemožností dostatečné zimní údržby se vyplatí instalace elektrického vytápění chodníku.
Instalace není drahá a ušetří vám mnoho práce, hlavně v zimě.

Okapové chodníky u domu

Okapové chodníky se používají v těsné blízkosti domů bez sklepů. Jedná se o přibližně 50 centimetrů široký pás kolem domu, kde je prostor mezi obrubníkem a samotným domem vyplněn až 30-ti centimetrovou vysokou vrstvou různě velkých oblázků, uložených ve sklonu od domu. Pod oblázky se většinou umisťuje jednoduchý odvodňovací systém z umělohmotných trubek s patřičným spádem. Dá se říct, že tyto chodníky slouží jako jakási jistota, že voda ani trávník nebudou domu škodit.

Druhy zahradních chodníků - zpevněné plochy

Tradičním materiálem na zahradní cesty, chodníky a zpevněné plochy je přírodní kámen. Mezi oblíbené varianty zahradních chodníků, zejména u větších a rovných ploch, patří například varianta chodníku ze štípané břidlice, vápence, pískovce, andezitu a žuly. U těchto druhů nebudete ani potřebovat obrubníky nebo palisády, protože chodník je osazen tak, aby přesně kopíroval terén, takže bude jednodušší i sekání trávníku. U těchto speciálních variant zahradních chodníků si můžete také vybrat z velké škály barev (hnědé, žluté, zelené, červené zahradní chodníky).

Zahradní chodníky z přírodního kamene

Svými vynikajícími vlastnostmi je přírodní kámen předurčený k využití ve volném prostranství. Přírodní kámen se snadno udržuje, odolává nepříznivým vlivům počasí a jeho krása je trvalá. Dlažby z přírodního kamene nepotřebují v průběhu své životnosti žádnou zvláštní údržbu. Údržba spočívá pouze v občasném opláchnutí vodou. POZOR: v žádném případě se nesmí používat agresivní čistící prostředky.

Chodníky ze zámkové dlažby

Tento způsob dlažby vychází z toho, že jednotlivé dlaždice do sebe zapadají a jejich vzájemným a podpořeným spolupůsobením je dosaženo mimořádné stability proti horizontálním účinkům. Hlavními výhodami zámkové dlažby (zámecké dlažby) jsou převážně nižší pořizovací náklady, možnost umístění do jakéhokoliv typu venkovní plochy, snadná mobilita umožňující lehké rozebrání dlažby a také dobré parametry pro odvádění vody z povrchu dlažby.

Zimní údržba chodníků - jak udržovat chodník

V zimě je třeba dbát na povrchovou úpravu chodníků, a to převážně pro vaše bezpečí. Z velké škály materiálů, které si můžete na trhu pro stavbu chodníků vybrat, je nejlepší ten materiál, který je co nejvíce protiskluzový. Výběr vhodného materiálu vám hlavně v zimě ušetří mnoho práce spojené s údržbou chodníků.

Doporučujeme:

  • Zahradní technika nákup online - Gardentech, s.r.o. nabízí zahradní techniku pro profesionály i chalupáře. V jejich sortimentu jsou travní sekačky a traktory, vyžínače a křovinořezy, drtiče a provzdušňovače, elektrocentrály a čerpadla, motorové pily, lodní motory, sněžné frézy i samotné motory.

  • Domažlická stavební, spol. s r.o. , okr.Domažlice - Stavební firma DOSTAV , společnost s ručením omezeným.Politikou jejich firmy je poskytovat služby v oblasti stavební činnosti , které budou trvale uspokojovat požadavkypotřeby jejich zákazníků.Usilujeme o dosahování vysoké rentability prováděných prací při minimalizaci vlastních nákladů.Nabízejí služby veškerých stavebních prací.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7637 (vitejdoma.cz/zahradnik#8871)


Přidat komentář