Letní a zimní čas

Letní čas je záležitostí jzemí mírného pásma. Délka dne v tropických zemích v létě se od délky zimního dne neliší natolik, aby měl posun času smysl. Stejně tak nemá zavedení letního času smysl v polárních oblastech, kde trvá noc půl roku.

Posuny s časem

Letní čas vznikl z důvodu úspory elektrické energie, které by bylo jinak třeba pro večerní osvětlení. Proti běžnému času je posunutý o jednu hodinu dopředu. Zimní čas pak tuto odchylku vyrovnává. Zavedení letního času zabraňuje případným nesrovnalostem v dopravě, obchodě a podobných oblastech.

Mírný pás

Letní čas je záležitostí jzemí mírného pásma. Délka dne v tropických zemích v létě se od délky zimního dne neliší natolik, aby měl posun času smysl. Stejně tak nemá zavedení letního času smysl v polárních oblastech, kde trvá noc půl roku. Letní čas se zavádí ve všech evropských státech s výjimkou Islandu, Grónska a některých norských ostrovů, a to vždy ve stejnou hodinu stejného dne. Na jižní polokouli se zavádí letní čas v opačné části roku než u nás, neboť v době, kdy u nás vládne zima, u nich je léto.

Přechodné časy

K přechodům mezi časy dochází v České republice poslední neděli v říjnu (jedna hodina se odečte) a poslední neděli v březnu (jedna hodina se přičte). Letní čas přechází vždy ze 2:00 SEČ (středoevropského času) na 3:00 SELČ (středoevropského letního času). Změna času na zimní probíhá vždy ze 03:00 SELČ na 02:00 SEČ. Toto uspořádání platí od roku 1996.

Počátek letního času

Letní čas začíná na konci března. Ručičky hodin se posunou o hodinu vpřed.

 • Letní čas 2006: 26. března, 2:00 = 3:00
 • Letní čas 2007: 25. března, 2:00 = 3:00
 • Letní čas 2008: 30. března, 2:00 = 3:00
 • Letní čas 2009: 29. března, 2:00 = 3:00
 • Letní čas 2010: 28. března, 2:00 = 3:00

Počátek zimního času

Změna času z letního na zimní nastává vždy na konci října. Ručičky hodin se posunou o hodinu zpět.

 • Zimní čas 2006: 29. října, 3:00 = 2:00
 • Zimní čas 2007: 28. října, 3:00 = 2:00
 • Zimní čas 2008: 26. října, 3:00 = 2:00
 • Zimní čas 2009: 25. října, 3:00 = 2:00
 • Zimní čas 2010: 31. října, 3:00 = 2:00

Letní a zimní čas - Časová pásma

 • Co je to časové pásmo

  Časové pásmo je část Země, která používá stejný čas. Země je rozdělena na přesně široké pruhy (existují na to speciální mapy), které zařazují země v nich položené do určitého pásma. Základním časovým pásmem je UTC neboli GMT, které se rozkládá na nultém poledníku.

 • GMT

  GMT (Greenwich Mean Time) je univerzální časová jednotka. Jednotlivé časové zóny se určují posunem proti času GMT. Tomuto času se říká Greenwichský proto, že jeho časové pásmo prochází Královskou observatoří v londýnském Greenwichi.

 • SEČ a časový posun

  SEČ (středoevropský čas) neboli CET (Central European Time) je čas používaný ve střední a západní Evropě. Jeho hodnota je GMT + 1, což znamená, že je vzhledem k GMT posunut o hodinu napřed. Na západní polokouli je čas oproti GMT posunut zpět, na východní vpřed. To znamená, že zatímco je u nás dopoledne, v Americe mají ráno a v Japonsku se stmívá.

 • Časové posuny a jejich vliv na zdraví

  Některým lidem činí časový posun potíže. Pokud se chystáte vycestovat do dalekých krajin, předem se na tuto skutečnost připravte. Cestujete-li do zemí, kde se čas od středoevropského odečítá, dobře se vyspěte.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7687 (vitejdoma.cz/zahradnik#5860)


Diskuze a zkušenosti

H.Šuchmová | 30.03.2013 18:43
změna času vážení! Nesouhlasím se změnou letního a zimního času již léta. Když se zlobil pekař, který už není mezi námi - souhlasila jsem s ním vždy. Necítím se dobře, špatně věci odhaduji a nejsem spokojena a ani výhody nevidím. Trápím se touto změnou prakticky 30 let. Jsem a budu proti. A nechápu cíl? S pozdravem H.Šuchmová

Brandová,Novákovi,OndřejoviHadač | 06.11.2013 21:31
Nesouhlas se změnou času Nesvědčí nam změna času,neschledáváme v ní žádný efekt.


Přidat komentář